Alyona Stadnik • 13. veebruar 2014 kell 15:41

Mihhail Kõlvart jätkab Tallinna abilinnapeana

Tallinna linnavolikogu otsustas tänasel erakorralisel istungil mitte avaldada umbusaldust abilinnapea Mihhail Kõlvartile.

Nädal tagasi esitatud umbusaldusavalduse autorid ei järginud linnavolikogu esimehe Toomas Vitsuti ettepanekut võtta avaldus tagasi, sest abilinnapea Kõlvart on teinud head tööd. Martin Kukk Reformierakonna fraktsioonist kandis ette oma põhjendused umbusaldamiseks, misjärel sai sõna abilinnapea Kõlvart. Ta rõhutas nii Eesti Vabariigis seadustatud kui ka iseenda tõekspidamist, et hariduse saamisel loodaks kõigile võrdsed võimalused.

„Lähtuvalt põhiseadusest ning gümnaasiumi- ja põhikooliseadusest on lapsevanemal õigus valida oma lapsele õppekeelt. Kui valitakse venekeelne kool, siis ei tähenda see veel sugugi, et laps ei soovi õppida eesti keelt,“ märkis Kõlvart. Ta lisas, et uuringuandmetel on vene koolide õpilaste järeleaitamisvajadus kordades suurem kui eesti laste puhul, mis kinnitab muuhulgas vajadust emakeelse õpetuse järele.

Hääletusel ei pooldanud 42 linnavolinikku abilinnapea Kõlvarti umbusaldamist; algatuse poolt anti 25 häält. Volikogu esimees Vitsut ütles kommentaariks, et kui sügisel pandi linnapea ettepanekul samas saalis ametisse linnavalitsus in corpore, siis nüüd on Mihhail Kõlvart esimesena sellest koosseisust saanud personaalse hääletuse kaudu volikogu enamuse toetuse.

Hetkel kuum