Indrek Kald • 31. märts 2014 kell 10:23

A. Le Coq katkestas laulupeo kampaania

A. Le Coq katkestas märtsi keskel alanud laulukooridele ja tantsukollektiividele suunatud toetuskampaania seoses ettevõtmisele osaks saanud avaliku kriitikaga.

"Oleme oma kampaania elluviimisel erinevate huvigruppide tundeid tahtmatult riivanud ning ei näe seetõttu võimalust laulukooride ja tantsukollektiivide toetuseks korraldatud kampaaniaga jätkata," ütles A. Le Coqi juhi Tarmo Noop.

"A. Le Coq ei soovi oma tegevusega mingilgi moel tekitada ühiskonnas polariseerumist ja negatiivseid tundeid," lisas ta pressiteates.

Noobi kinnitusel soovis ettevõte kaasa aidata ühe tantsukollektiivi ja ühe laulukoori unistuse realiseerimisele, annetades selleks kuus senti igalt kampaania perioodil müüdud A. Le Coq Premium kuuspakilt.

"Kuna selle aasta fookuses on laul ja tants, otsustasimegi väljendada oma toetust lauljatele ja tantsijatele ning kinnitame, et antud kampaania on olnud algusest peale eraldiseisev ja pole kuidagi seotud tänavuse üldlaulu- ja tantsupeoga, millega meie kampaaniat avalikkuses seostati. Meil on väga kahju, et meie arusaam kampaania ideest erineb avalikus inforuumis kujundatud nägemusest," lisas ta.

A. Le Coqi juhina vabandas Noop nende ees, kelle tundeid ja põhimõtteid antud ettevõtmine riivas. "Võtame seda kindlasti arvesse tulevikus taoliste kampaaniate planeerimisel. Vabandame ka nende laulukooride ja tantsukollektiivide ees, kes soovisid projektis osaleda ja on hakanud selleks tegema ka juba ettevalmistusi – loodame, et mõistate tekkinud olukorda," sõnas ta.

Hetkel kuum