9. aprill 2014 kell 5:19

Eksport ja import vähenesid

Veebruaris mõjutas enim ekspordi ja impordi kahanemist elektriseadmete kaubavahetuse vähenemine, teatas statistikaamet.

Nii kaupade eksport kui ka import vähenes 2014. aasta veebruaris võrreldes eelmise aasta sama kuuga jooksevhindades 4%.

Veebruaris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 0,9 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 120 miljonit eurot.

Ekspordi- ja impordihinnad langesid 2013. aasta veebruariga võrreldes vastavalt 2,3% ja 2,6%.

Kõige enam eksporditi Eestist elektriseadmeid (viiendik koguekspordist), mineraalseid tooteid (12%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (10%). Oluliselt vähenes elektriseadmete eksport (14% ehk 30 miljoni euro võrra) ja mineraalsete toodete eksport (13% ehk 16 miljoni euro võrra). Samal ajal suurenes mitmesuguste tööstustoodete (sh mööbel ja kokkupandavad ehitised) väljavedu.

Veebruaris imporditi Eestisse kõige rohkem elektriseadmeid (16% Eesti koguimpordist), mineraalseid tooteid (14%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (11%). Suurim langus toimus elektriseadmete impordis (11% ehk 21 miljoni euro võrra), oluliselt vähenes ka transpordivahendite sissevedu (10% ehk 10 miljoni euro võrra). Samas suurenes kummi- ja plasttoodete sissevedu.

Ekspordi sihtriikide seas oli esikohal Rootsi (18% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (15%) ja Läti (11%). Rootsi eksporditi enim elektriseadmeid ning puitu ja puittooteid, Soome elektriseadmeid ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu, Lätti mineraalseid tooteid (sh elektrienergiat) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu. Enim vähenes eksport Rootsi ja Leetu (mõlemasse 12 miljoni euro võrra). Eksport Rootsi vähenes peamiselt elektriseadmete ja Leetu mineraalsete toodete väljaveo vähenemise tõttu. Eksport vähenes ka SRÜ riikidesse (11 miljoni euro võrra). SRÜ riikidesse eksporditi vähem kummi- ja plasttooteid ning mineraalsed tooted (sh määrdeõlid). Samas suurenes eksport Norra ja Taani. Norrasse suurenes mineraalsete toodete (sh kütuselisandid) ja kokkupandavate ehitiste eksport ning Taani mineraalsete toodete (sh põlevkivi kütteõli) väljavedu.

Kõige rohkem imporditi kaupu Soomest (15% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (13%) ja Rootsist (10%). Soomest imporditi kõige rohkem mineraalseid tooteid (sh mootorikütused) ja elektriseadmeid, Saksamaalt mehaanilisi seadmeid ja transpordivahendeid ning Rootsist elektriseadmeid ja transpordivahendeid. Vähenes kaupade sissevedu Lätist (17 miljoni euro võrra), Hiinast (13 miljoni euro võrra) ning SRÜ riikidest (21 miljoni euro võrra). Lätist vähenes mineraalsete tootete (sh elektrienergia) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade sissevedu ning Hiinast elektriseadmete import. SRÜ riikidest vähenes import peamiselt kaubavagunite ning raua ja terase sisseveo vähenemise tõttu. Samas suurenes kaupade import Saksamaalt (18 miljoni euro võrra), peamiselt mineraalsete toodete (sh rasked õlid) sisseveo kasvu tõttu.

Võrreldes 2014. aasta jaanuariga kasvas veebruaris eksport 1% ja import 3%. Eksport suurenes peamiselt mineraalsete toodete ning mehaaniliste masinate väljaveo tõttu. Import kasvas mehaaniliste masinate, keemiatööstuse tooraine ja toodete sisseveo suurenemise tõttu.

Autor: 1706-aripaev

Hetkel kuum