9. aprill 2014 kell 12:32

Meikar küsib raha

Silver Meikar lubab kandideerida europarlamenti, kui saab kokku vähemalt 1775 eurot annetusi, et tasuda kautsjon.

Järgneb Silver Meikari pressiteade:

Olen otsustanud kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel, et seista kodanikuühiskonna ja kodanikuõiguste eest Euroopas ning lähiriikides.

Euroopa Parlamendi saadikuna võtan oma südameasjaks töötada Ukraina liitumise nimel Euroopa Liiduga. Seisan vaba ja kultuurse infoühiskonna põhimõtete kaitsmise eest Euroopa Liidu seadusandluses. Tegutsen selle nimel, et kõik liikmesriigid võtaksid ette reaalseid samme inimeste põhiõiguste kaitseks ja diskrimineerimise vähendamiseks inimese soo, nahavärvuse, vanuse, seksuaalse eelistuse ja teiste tunnuste alusel. Oma rolli Euroopa Parlamendi saadikuna kavatsen kasutada uute demokraatlike algatuste toetamiseks Eestis.

Olen nende eesmärkide eest võidelnud ja kavatsen seda teha ka edaspidi. Euroopa Parlamendi saadikuna on mul võimalus suuremaid muutusi saavutada. Arvatavasti just seetõttu on minult viimasel ajal üha tihemini küsitud, kas ma ikka kavatsen kandideerida.

Parim võimalus teada saada, kas nendel ideedel on ühiskonnas laiem kandepind, on küsida kautsjoni tasumiseks ja kampaania läbiviimiseks toetust*. Palun kanda annetused üle minu isiklikule kampaaniakontole EE187700771001304490 LHV pangas. Ülekande selgituses märkida ära, et tegu on annetusega ning tuua ära oma isikukood, sest neid nõudeid eiravaid annetusi ei luba seadus mul kasutada.

Kui 24 tunni jooksul koguneb kontole vähemalt kandidaadi registreerimise kautsjoni maksmiseks vajalik 1775 eurot, siis esitan homme kell 15.00 Vabariigi Valimiskomisjonile kandideerimispaberid. Lähtun Hooandja põhimõttest, kus projekt peab saama 100% või rohkem rahastust enne, kui projekti lõpptähtaeg saabub. Kui projekt pole selle aja jooksul kogu soovitud summat kogunud, saavad annetajad raha tagasi.

Sina otsustad, kas ma kandideerin Euroopa Parlamenti. Iga annetus, kas või üks euro, on oluline, sest selle tegid sina ja tegid seda seetõttu, et meil on ühised ideed, sarnased väärtused ning arusaam sellest, et just nii, rohujuure tasandilt tulebki kampaaniat alustada.

* Kõikide annetajate nimed avalikustatakse, kampaania kulude kohta esitatakse regulaarne ja detailne aruanne. Kui kampaanias ei kasutada ära kõiki vahendeid, annetatakse ülejäänud summa heategevuseks. Millisele organisatsioonile, selle otsustame ühiselt.

Autor: 1706-aripaev

Hetkel kuum