Indrek Kald • 13. mai 2014 kell 9:07

Tamro arvustab apteegipiiranguid

Eesti suurima välisomanikele kuuluva apteegiketi omanikfirma Tamro kritiseeris teravalt riigikogu sotsiaalkomisjonis välja töötatud plaani keelata ravimi hulgimüüjal omada osalust üldapteegis.

Ühtlasi tegid nad riigikogule ettepaneku eelnõuga kiirustamise asemel võtta aeg maha, et küsimused põhjalikumalt läbi töötada. Olukorras, kus ükski seni väljapakutud lahendus ei ole piisavalt läbi analüüsitud, oleks riigikogul otstarbekas võtta lisaaega ja kehtestada ajutine üleminekuregulatsioon 1,5 aastaks, et selle jooksul välja töötada pikaajaliselt jätkusuutlik lahendus, teatas Tamro.

Ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse eelnõu viimasesse, 5. mail avaldatud versiooni on sotsiaalkomisjonis tekkinud muudatus, mille kohaselt keelatakse kõigil ravimite hulgimüüjate omada osalust üldapteegis. Eelnõu näeb ette, et hulgimüüjad peavad sundvõõrandama oma osalused kolme aasta jooksul.

"Selline keeld on ebaefektiivne, ülemäärane, ebaproportsionaalne ja seadusvastane. Omandipiirang on vastuolus Euroopa Liidus kehtivate õigusnormidega, mis reguleerivad asutamisõigusi ja kapitali vaba liikumist. Samuti rikutakse osaluse omamise keeluga Eesti Vabariigile võetud rahvusvahelisi kohustusi," kirjutas Tamro esmaspäeval riigikogu esimehele, sotsiaalkomisjoni esimehele, peaministrile ning tervise- ja tööministrile.

Eestis 81 apteeki omav Tamro Eesti OÜ kuulub rahvusvahelisse kontserni Phoenix, mis tegutseb 25 Euroopa riigis ja omab üle 1500 apteegi. Ettevõtte teatel on kontserni juhtkond avaldanud hämmingut seoses käesoleva seadusandluse arenguga ja usub, et praeguse seaduseelnõu jõustumisel oleks välisinvestorite silmis kindel negatiivne mõju Eesti investeerimiskeskkonnale tervikuna.

"Euroopalikus õigusruumis kujundatakse seadusandlust läbi põhjaliku analüüsi ja ettevalmistuse. Kiirkorras seaduseelnõu menetlemine võib kaasa tuua ebaõnnestunud regulatsiooni, mis kahjustab ravimite kättesaadavust," ütles Tamro Balticsi jaevõrgu direktor Max Schwesig.

"Euroopa juhtivasse ravimite hulgimüügigruppi Phoenix kuuluva ettevõttena peame väga oluliseks selget ja Euroopa Liidu õigusega kooskõlas olevat ravimimüügi poliitikat Eestis. Tervitame parima lahenduse leidmiseks toimuvat diskussiooni ja palume, et antud eelnõu menetlemise käigus võetaks avatult ja läbipaistvalt arvesse kõigi seotud osapoolte argumente," lisas ta.

Tamro hinnangul piirab ja rikub osaluse omamise keeld oluliselt mitmeid rahvusvaheliste äriühingute põhivabadusi, näiteks õigust tegeleda ettevõtlusega, põhiseaduslikult tagatud omandiga seotud õigusi ja õigust võrdsele kohtlemisele.

"Puudub igasugune analüüs, mis näitaks, et hulgimüüjatel apteegis osaluse omamise keelamine aitaks kaasa apteegiteenuse kättesaadavuse tagamisele (eriti maapiirkondades), ravimite sortimendi laienemisele või rahalisele kättesaadavusele ehk hindade alanemisele," kinnitas Tamro Eesti tegevdirektor Tiina Kadak.

"Lisaks ei ole esitatud argumente ega tõendeid, miks on n-ö vältimatu praegu hulgimüüjatele kuuluvate apteekide sundvõõrandamine või sulgemine ning kuidas see aitab kaasa apteegiteenuse kättesaadavuse suurendamisele või rahvatervise edendamisele," ütles ta.

Tamro palus kirja adressaatidel analüüsida antud küsimusi ja võtta tarvitusele abinõud, et plaanitavast osaluse omamise keelu rakendamise kavast loobutakse.

Hetkel kuum