15. september 2014 kell 14:00

Reservväelastel ettevõtjate tugi

Täna sõlmisid kaubanduskoda, tööandjate keskliit, kaitsevägi ja kaitseministeerium hea tahte ja koostöökokkuleppe, mille eesmärk on rõhutada ettevõtjate ja tööandjate soovi panustada Eesti riigikaitsesse.

"Eesti iseseisev kaitsevõime on tulemuslik juhul, kui kriisiolukorras toimitakse ühtse Eestina," ütles kaitseminister Sven Mikser. "Julgeolek ei teki iseenesest, seepärast peab korraldama ka rahuajal regulaarselt õppuseid, et säilitada kiirreageerimisvõime ning olla vajadusel valmis kriisi lahendama," märkis ta.

Leppe allkirjastamisega väljendavad ettevõtjad tahet ja tuge tõsta reservväelase autoriteeti ühiskonnas ning soodustada reservväelaste osalemist reservõppekogunemistel.

"Kaitseväe jaoks on tegemist märgilise leppega, kus esmakordselt oleme koos tööandjatega liikumas tihedama koostöö ja üksteise mõistmise poole. Tänane leping on vaid esimene verstapost meie koostöös," ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras leppe sõlmimisel.

Leppe allkirjastasid kaitseminister Sven Mikser, kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja esimees reservmajor Toomas Luman ning Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees Jüri Käo.

Järgmise aasta 4.-15. maini korraldab Eesti kaitsevägi Läänemere regiooni ühe suurima õppuse Siil 2015, kuhu oodatakse ligi 12 000 reservväelast kaitseliitlast, ajateenijat ja tegevväelast. Ligemale poole osalejatest moodustavad seejuures reservväelased.

Hetkel kuum