Kadri Põlendik • 10. veebruar 2015 kell 13:54

Mis juhtub maksuinfoga hilinemisel?

Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.  Foto: Andras Kralla

Sel kuul ei too tulu- ja sotsiaalmaksu deklareerimisega hilinemine suuri probleeme, kuid avalikku võlapäringusse jõuab deklaratsiooni info siiski.

Täna pärastlõunaks oli maksuametile laekunud oodatud tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonidest (TSD) 80%, mis on ootuspärane tempo,  ütles maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi. Asutuse infotelefonid on endiselt punased, Liivamägi teatel nõustati eile telefoni vahendusel 1600 klienti, sarnane seis on ka täna.

„Meile on endast teada andnud 21 sellist ettevõtet, kes esitavad deklaratsiooni 10. märtsiks. Nendelt, kes hilinevad, kuid jõuavad esitada enne veebruari lõppu, me eraldi avaldust ei soovi,“ sõnas Liivamägi.

Maksu- ja tolliamet teatas juba eelmisel nädalal, et on arvestanud võimalusega, et ettevõtjad ei pruugi jõuda deklaratsioone õigeks ajaks esitada. Kuid mis saab siis, kui deklaratsioon õigeks ajaks ei laeku?

Esmalt on palunud maksuamet deklaratsiooni hiljem esitamisel kinnipeetud ja tasumisele kuuluvad maksud õigeaegselt tasuda, et ei tekiks intressikohustust. Kui aga TSD hilisemal esitamisel selgub, et raamatupidaja on valesti arvestanud ja makse tuleb rohkem tasuda, hakkavad puuduolevalt summalt intressid jooksma. „Seadusest tulenevalt pole meil võimalust sel juhul intressi kustutada. Aga meil pole põhjust arvata, et raamatupidajad ei oska õiges summas maksukohustust välja arvutada,“ märkis Liivamägi. Ta lisas, et pigem on esimestel TSD esitamise päevadel olnud vastupidine tendents, kus soovitakse maksta selliselt maksuobjektilt, millelt maksukohustus puudub. „Näiteks sotsiaalmaksu miinimumkohustust tahetakse tasuda ka võlaõiguslike lepingute alusel töötavate isikute puhul. Sellist kohustust nende puhul aga ette nähtud pole,“ ütles Liivamägi.

Erandkorras hakkab maksuamet saatma teavitusi jaanuari esitamata deklaratsioonide kohta alates 27. veebruarist. Kui deklaratsiooni tähtaegse esitamisega on raskusi ka pärast veebruari, palub Liivamägi võtta ühendust maksuhalduriga. Järgmisest kuust saabuvad teavitused nii nagu varem.

„Tavapäraselt lähtutakse esitamata deklaratsioonide teavituste saatmisel maksumaksja varasemast käitumisest. Kes tihedamini unustab või kellel on ajatatud maksuvõlg, neile saadetakse teavitused juba paar päeva pärast deklaratsiooni esitamise tähtaega. Kes tavaliselt deklaratsioonid tähtaegselt esitab, ei pruugi ühe hilinemise pärast meeldetuletust saadagi,“ selgitas Liivamägi.

Küll aga peavad hilinejad arvestama, et õigeks ajaks ehk 10. kuupäevaks esitamata jäänud TSD info kuvatakse avalikus võlapäringus. Selle kohta sel kuul erandit ei tehta.

Hetkel kuum