Äripäev • 26. veebruar 2015 kell 7:45

Gaselli TOP: 1105 kiire kasvuga ettevõtet

Kiiresti kasvavad gasellfirmad saavad tunnustatud tänasel Äripäeva Gaselli kongressil.  Foto: Veiko Tõkman

Tänavusse Gaselli TOPi jõudis kiiresti kasvavaid ettevõtteid 1105, mida on vaid kümne võrra vähem kui möödunud aastal.

Gaselli TOPide koostamise 15aastases ajaloos on tänavu esindatud ettevõtete arv viiendal kohal. Nii eelmisel aastal (2010-2012 majandustulemuste põhjal) kui ka tänavu on kõige arvukamalt kaubandusvaldkonnas ja ehituses tegutsevaid gaselle. Seejuures moodustavad kaubandusettevõtete seast suurema osa hulgikaubanduse ettevõtted. Kolmanda suuremalt esindatud valdkonnana leiame Gaselli TOPist taas transpordisektori.

Aastatel 2011-2013 kasvatasid gasellettevõtted keskmiselt käivet 2,19 korda ja kasumit 3,17 korda. Ka töötajate arvult ollakse jõudnud mikroettevõtete (0-9 töötajat) seast väikeettevõtete sekka (10-49 töötajat. Kui 2012. aastal oli gasellettevõttes keskmine töötajate arv 9,6, siis 2013. aastal jõuti juba 11,2 töötajani.

Gaselli TOPi metoodika

Lähteandmed: müügitulu ja ärikasum aastatel 2011, 2012 ja 2013. Eeltingimused: TOPis osalemiseks pidid firmad 2011-2013 kasvatama käivet ja kasumit vähemalt 50% võrra. Gasellfirma käive pidi 2011. aastal ulatuma vähemalt 100 000 euroni ja jääma 2013. aastal alla 13 mln euro. Ettevõte pidi olema tegutsenud vähemalt kolm järjestikust majandusaastat (alates 2011, 12kuulised aastad) ja tegutseb ka praegu; müügitulu oli 2013. aastaks võrreldes 2011. aastaga kasvanud vähemalt 50%, ärikasum samal ajavahemikul vähemalt 50%; 2012. aasta müügitulu oli suurem kui 2011. aastal ja 2013. aasta müügitulu oli suurem kui 2012. aastal; 2013. aasta ärikasum oli suurem kui 2011. aastal, samas võis 2012. aasta ärikasum olla väiksem kui 2011. aastal, kuid ühelgi aastal ei tohtinud olla kahjumit. Koondjärjestus tekkis ettevõtete kohapunktide liitmisel müügitulu kasvu (2011 vs. 2013) ja kasumi kasvu tabeli (2011 vs. 2013) kohtade järgi. Edetabelis osales 1105 tingimustele vastanud ettevõtet. Põhjused, miks ettevõtet tabelis pole: ettevõtte andmed ei vastanud eespool toodud tingimustele; ettevõttel olid edetabeli koostamise ajal (detsember 2014) suured maksuvõlad; ettevõtte majandusaastate aruandeid ei olnud andmete kogumise ajaks (november - detsembri algus 2014) äriregistrisse sisestatud. Konsolideeritud emaettevõte tütarfirmad osaleda ei saanud.Äripäeva koostatud edetabelid leiab aadressilt www.aripaev.ee/top.

Hetkel kuum