Äripäev • 27. veebruar 2015 kell 12:39

Eesti nõustus pikendama Kreeka abiprogrammi

Kreeka saab abiprogrammile ajapikendust  Foto: Scanpix/Reuters

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas tänasel istungil toetada Kreeka abiprogrammi pikendamist.

Komisjoni esimehe Kalle Pallingu sõnul jätkab Eesti varasemat suunda, et sõlmitud kokkulepetest peab Kreeka kinni pidama.

„Kreeka on esitanud avalduse, milles ta kinnitab võetud laenukohustuste täitmist ning siseriiklike muudatuste sisseviimist riigi majandusolukorra ja maksevõime parandamiseks. Tegu on sisuliselt programmi pikendamise otsusega. Seepärast toetas komisjon programmi ajakava muudatusi,“ ütles Palling. Ta selgitas, et vastavalt kehtivale korrale peab otsuse langetama Euroopa Liidu asjade komisjon.

Kreeka valitsus esitas eurogrupile programmi, mis näeb ette pikendada nelja kuu võrra seni kokku lepitud tegevuskava. Eurogrupi seiskoht näeb ette, et Kreeka tunnistab senise programmi kehtivust, väljamaksed tehakse alles pärast ülevaatuse edukat läbimist.

Kreeka peab tegema koostööd Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskpanga ja Rahvusvahelise Valuutafondiga. Riik peab täitma laenukohustused kõikide kreeditoride ees ja järgima lubadust reformide läbiviimiseks, mitte neid tagasi pöörama ja mitte astuma ühepoolseid samme programmi sisu muutmisel.

Kreeka valitsuse taotluses on kirjas plaanitavaid reformid maksunduses ja maksude kogumiseks, riigirahanduses, riigihalduses ja sotsiaalkindlustuses, samuti tööturu olukorra ja ettevõtluskeskkonna parandamiseks.

Selle nädala algul toimunud eurorühma telefonikonverentsil pidasid institutsioonid esitatud nimekirja piisavaks aluseks, mille põhjal alustada potentsiaalselt programmi ülevaatuseni viivaid konsultatsioone. Euroala riigid leppisid sellise hinnanguga. Reformide sisu on veel vajalik konkretiseerida ja nende mõjusid, ka eelarvelisi, edasise töö käigus täpsustada. Ülevaatuse aluseks on siiski kehtivad programmi dokumendid, sh vastastikkuse mõistmise memorandum. Ülevaatus peaks soovitavalt läbi viidama aprilli jooksul.

Juhul kui vastastikkuse mõistmise memorandumit muudetakse, s.o. kui näiteks esitatakse uus memorandum, siis menetleb seda uus Riigikogu koosseis juba täiskogu istungil.

Hetkel kuum