Eliisa Matsalu • 10. märts 2015 kell 15:11

Vabaerakond jäi julgeoleku teemadel alla

Remo Holsmer, Andres Herkel  Foto: Andres Haabu

Täna tõmmati koalitsiooniläbirääkimistel joon alla esimesele teemablokile, milleks oli julgeolek ja riigikaitse. Vabaerakonna idee taastada piirivalve jäi suurerakondade toetuseta.

Erakonnad jõudsid kokkuleppele, et ehitatakse välja tipptasemel piirivalve kogu idapiiri ulatuses ja parandatakse võimalusi, kuidas iga huvitundja saaks riigikaitses osaleda, kas siis vabatahtliku või mõnel muul moel.

Peaminister Taavi Rõivas lisas, et täna keskenduti just sisejulgeoleku teemadele. Erakonnad leidsid ühismeele, et igale gümnaasiumiõpilasele peab tagama võimaluse osaleda riigikaitse tundides.

Vabaerakonna esimees Andres Herkel ütles, et riigikaitse küsimustes polnud kokkulepete jõudmine keeruline. „Läbirääkimiste sõlmküsimused seisavad veel suuresti ees, näiteks majanduskasvu ja toimetuleku teemad, mis seostuvad rohkelt ka maksuküsimustega,“ märkis ta. Riigikaitse teema oli Vabaerakonna programmis Herkeli sõnul pisut teistsugusem ja kriitilisem. Paraku ei leidnud Vabaerakonna ettepanek taastada eraldi piirivalve läbirääkimistel toetust.

IRL esimees Urmas Reinsalu ütles, et riigikaitse puhul on erakondade ühine arusaam, et koalitsioon kavatseb kaitsekulutustele panustada enam kui 2% SKTst. „Samuti oleme ühisel meelel, et panustamine riigikaitsesse ja sõjaliste võimekuste väljakujundamine on seotud ohuhinnangutega. Ohu korral oleme valmis panustama rohkem,“ ütles ta.

Eile õhtul jõudsid erakonnad järeldusteni et riigi julgeolekus on kesksemateks kolm punkt. Esiteks leiti, et  uus valitsusliit peab riigikaitsekulutustele tagama vähemalt 2% SKTst. Teiseks leiti, et valitsus peab tegema kõikvõimaliku selleks, et liitlaste kohalolek Eestis jätkuks ja suureneks. Kolmandaks jõuti kokkuleppele, et muutunud julgeoleku olukorras peab valitsus uuendama keskseid julgeoleku alusdokumente ja rakendama laiapinnalise riigikaitse arengukava.

Täna saadi julgeolekuteemaga ühele poole ning õhtupoolikul hakati arutama juba majanduse üle. Rõivase sõnul keskendutakse esmalt küsimustele, kuidas soodustada majanduskasvu ja suurendada inimeste sissetulekuid.

Hetkel kuum