Äripäev • 8. september 2015 kell 15:00

Advokaat: Euroopa e-kaubanduse uuring võib viia rikkumismenetluseni

Euroopa e-kaubanduses võib toimuda rikkumisi.  Foto: EPA

Euroopa Komisjon algatas turu-uuringu, et selgitada välja võimalikud konkurentsitõkked e-äri valdkonnas. Vandeadvokaadi Risto Rüütli sõnul tasub Eesti ettevõtjail neile saadetud küsimustikke tõsiselt võtta, sest uuring võib viia reaalse rikkumismenetluseni.

„Juhul, kui uuringu käigus leitaksegi vaba konkurentsi piiravaid tegureid, on lisaks ettevõtjate vastu suunatud rikkumismenetlustele võimalik ka komisjonipoolsete suuniste tegemine liikmesriikidele õiguskeskkonna parandamiseks,“ ütles Eversheds Ots&Co vandeadvokaat Risto Rüütli.

Praeguseks on Euroopa Komisjon saatnud oma küsimustiku ära ka Eestis tegutsevatele ettevõtjatele. Rüütli sõnul tuleb nii küsimustikesse kui turu-uuringusse tervikuna suhtuda väga tõsiselt, sest minevikus on Euroopa Komisjoni turu-uuringud alati viinud ka reaalsete rikkumismenetlusteni.

Euroopa Komisjon algatas internetikaubanduse valdkonnas konkurentsi puudutava turu-uuringu tänavu mais ning aktiivne töö veel käib. Komisjon kahtlustab, et internetikaubanduses kasutatavad meetodid ja turupraktika piiravad kauba kättesaadavust erinevates liikmesriikides ning vaba hinnakonkurentsi. Uuringu käigus muu hulgas küsitletakse ettevõtjaid, kes müüvad oma kaupu interneti vahendusel või on muul moel seotud internetikaubandusega.

Rüütli sõnul peaks internetikaubandus Euroopa Liidu liikmesriikides olema vastavuses ühisturu reeglitega (Digital Single Market Strategy), kuigi reaalselt leidub palju e-poode, millest teatud liikmesriikidesse (sh Eestisse) kaupu tellida ei saa. Rüütli hinnangul võib siin tegemist olla konkurentsi piiravate kokkulepetega või turujõu kuritarvitamisega.

Rüütel lisas, et komisjonis on iseäranis kahtluse all turuosaliste, sh võimalike turgu valitsevate ettevõtjate (eelkõige suuremad internetipõhised vahendusplatvormid) hinnapoliitika ja nende seatavad muud turupiirangud, mis seavad nii nende kliendid kui nendega konkureerivad väiksemad e-poed ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Välistada ei saa ka konkurentsi kahjustavaid hinnakokkuleppeid.

 

Paralleelselt Euroopa Komisjoniga teevad mitme liikmesriigi konkurentsiasutused ka oma turu-uuringuid ja rikkumismenetlusi. Teadaolevalt Eesti Konkurentsiamet nende hulka siiski veel ei kuulu.

Hetkel kuum