Harry Tuul • 17. november 2015 kell 8:48

Putin lubab kättemaksu

Venemaa president Vladimir Putin lubab terroristidele kättemaksu.  Foto: EPA

Vastuseks FSB juhi Aleksandr Bortnikovi teatele, et Siinai poolsaare kohal alla kukkunud Venemaa lennukil A321 plahvatas pomm, pidas Venemaa president Vladimir Putin kõne, kus lubas süüdlasi karistada ning jätkata Süüria pommitamist.

ÜRO põhikirja artikkel 51:

"Relvastatud kallaletungi puhul organisatsiooni liikmele ei piira käesolev põhikiri mingil määral võõrandamatut õigust individuaalsele või kollektiivsele enesekaitsele, kuni Julgeolekunõukogu ei võta rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamiseks vajalikke meetmeid. Meetmetest, mis organisatsiooni liikmed on võtnud enesekaitseõiguse rakendamiseks, tuleb viivitamatult teatada Julgeolekunõukogule ja need ei tohi mingil viisil riivata Julgeolekunõukogule käesolevas põhikirjas ettenähtud volitusi ja vastutust igal ajal selliste aktsioonide ettevõtmiseks, mida ta peab vajalikuks rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamiseks või taastamiseks."

„See ei ole esimene kord, kui Venemaa on vastamisi barbaarsete terrorikuritegudega, millel tavaliselt pole nähtavaid põhjusi, ei sisemisi ega väliseid, nii nagu see oli Volgogradi rongijaamas 2013. aastal. Me pole kedagi ega midagi unustanud,“ alustas Putin.

„Meie inimeste mõrvamine Siinai kohal on üks kõige verisemaid kuritegusid hukkunute arvult. Me ei pühi pisaraid oma hingelt ja südamelt. See jääb meiega alatiseks. Kuid see ei takista meil leidmast ja karistamast kurjategijaid,“ jätkas Putin.

„Me peaksime tegema seda tähtaega seadmata, teadma neid kõiki nimepidi. Me otsime neid kõikjalt, kus iganes nad end ei peidaks. Me leiame nad ükskõik millises planeedi punktis ja karistame,“ lubas Putin.

Seejuures pidas Venemaa president vajalikuks teha koostööd sarnaseid väärtusi jagavate liitlastega. Putin lubas Venemaa lennuväe tegevust Süürias jätkata. „Meie lennuväe sõjaline tegevus Süürias ei peaks lihtsalt jätkuma. Ta peab olema tugevdatud sellisel viisil, et kurjategijad mõistaksid, et kättemaks on vältimatu,“ sõnas Putin.

Ta ütles, et palus kaitseministeeriumil ja peastaabil koostada vastavasisulised ettepanekud ning kontrollib isiklikult, kuidas töö edeneb. Juhiseid said ka välisministeerium ja eriteenistused.

Putin lubas tegutseda vastavalt ÜRO põhikirja artiklile 51, mis näeb ette riigi enesekaitset. „Kõik, kes püüavad kurjategijaid aidata, peavad teadma, et kogu vastutus sellise tegevuse tagajärgede eest langeb nende õlule,“ lõpetas Putin.

Hetkel kuum