Äripäev • 23. november 2015 kell 10:26

Alustav ettevõte saab hõlpsamalt starditoetust

Ettevõtlusminister Liisa Oviir rõhutab, et minister pole soovitanud OÜ-tada vaid vastupidi.  Foto: Raul Mee

Ettevõtlusminister Liisa Oviir kirjutas alla määrusele, mis lihtsustab starditoetuse taotlemise tingimusi.

Nüüd saavad taotlust esitada ka isikud, kel on varasem ettevõtjakogemus. Samuti muutuvad taotluse turundus- ja palgakulude tingimused ning suurenevad Tallinnast ja Tartust väljapool tegutsevate ettevõtete eelised.

„Uuenduslike ja julgete ideedega varasema ettevõtja kogemuse lubamisega anname alustavale ettevõtjale võimaluse ühendada jõud kogemusega ettevõtjaga ning luua kõrge kasvupotentsiaaliga uus ettevõte,“ ütles Oviir.

Muudatuste tulemusel võivad nüüd taotlema tulla ka isikud, kel varem on olnud üle 32protsendiline osalus äriühingus või kes on olnud käibemaksukohuslasest füüsilisest isikust ettevõtja.

Tallinnast ja Tartust väljapoole jäävatelt ettevõtetelt ei nõuta suunitlust rahvusvahelistumiseks, kommenteeris määrust ettevõtlusminister. 

Määrusest jäetakse välja piirang, et turunduskulusid võib teha ainult teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. Samuti muutub töötajale makstava palga suuruse nõue, see arvestab rohkem ettevõtja vajadusi ja majanduse hetkeseisu. Töötajale makstava palga suurus peab nüüd olema vähemalt 70 protsenti statistikaameti viimati avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse starditoetus on loodud ettevõtluse kasvu soodustamiseks ja ettevõtluskeskkonna arendamiseks. Meetme eelarve on 8,1 miljonit eurot. Toetust saab taotleda alates 30. novembrist.

Hetkel kuum