Äripäev • 2. detsember 2015 kell 10:37

Riigikohus lükkas Leedo kaebuse tagasi

Saaremaa vahet möödunud aastal sõitnud parvlaev  Foto: Eiko Kink

Riigikohus jättis täna rahuldamata Saaremaa ettevõtja Vjatšeslav Leedo Väinamere Liinide kassatsioonkaebuse parvlaevaliinide vedaja riigihankes.

Kohtuotsuse kohaselt ei pidanud majandusministeerium kaaluma Tallinna Sadama tütarfirmade ühispakkumuse tagasilükkamist seoses väidetava lubamatu riigiabiga, teatas kohus.

Kolleegium nõustus halduskohtu ja ringkonnakohtu hinnanguga, et praegusel juhul ei pidanud ministeeriumil tekkima kahtlust, et TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping ühispakkumus on põhjendamatult madal. Ühispakkumus ületas hankelepingu eeldatavat maksumust.

Kohtud ei näinud eeldatava maksumuse määramisel vigu. Hankija pidas praeguseid parvlaevade kasutamise kulusid põhjendamatult suureks, kuna laevad olid prahitud mitme ettevõtja kaudu kõrge hinnaga, mis viis üles teenuse omahinna.

Riigikohtu halduskolleegium rõhutas, et riigiabiga võib põhimõtteliselt olla tegemist ka siis, kui riigifirma annab hankes osalevale tütarfirmale majanduslikku abi laenu, garantii, osavõtutasu või muul moel turuhinnast soodsamatel tingimustel. Kuigi riigihangete seadus lubab pakkujal või taotlejal kasutada ka emaettevõtja raha, ei anna see alust kalduda kõrvale riigiabi reeglitest. Sellises olukorras saab hankija aga riigiabi saaja pakkumuse tagasi lükata vaid juhul, kui pakkumus on põhjendamatult madal. Sel juhul võivad ohtu sattuda hankelepingu täitmine ja aus konkurents.

Vaidluse taust

Majandusministeerium korraldas 2014. aasta septembris riigihanke vedaja leidmiseks Rohuküla–Heltermaa ja Kuivastu–Virtsu parvlaevaliinidel, õigusega omandada liiniveoks kasutatavad jääklassiga reisiparvlaevad. Pakkumused esitasid Väinamere Liinid OÜ ning ühispakkujad TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping. Hankija tunnistas edukaks ühispakkujate pakkumuse.

Hetkel kuum