Äripäev • 11. jaanuar 2016
Jaga lugu:

Aasta lõpp tõi juurde registreeritud töötuid

Tallinna töötukassa.  Foto: Raul Mee

Detsembri lõpus oli töötuna arvel 29 774 inimest ehk 4,7% 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust, teatas töötukassa.

2015. aasta lõpu seisuga oli registreeritud töötuid ligi 8% rohkem kui 2014. aasta lõpus, samas, aasta keskmine registreeritud töötute arv vähenes.

Mullu keskmiselt oli töötukassas arvel 27 989 inimest, mis on ligikaudu 1500 töötut vähem kui 2014. aastal. Registreeritud töötuse määr langes 2014. aasta 4,7% pealt 2015. aastal 4,4% peale. 2015. aastal oli registreeritud töötute arvu langus mõnevõrra aeglasem kui eelneval aastal.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel kommenteeris, et eelmisel aastal registreeritud töötuse trend võrreldes eelnevate aastatega muutus. „Alates augustist hakkas registreeritud töötute arv kasvama veidi kiiremini kui eelneval aastal ning töötute arv oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurem. Registreeritud töötuse kasv oli siiski pigem marginaalne ning seda ei saa võrrelda töötuse kasvuga kriisiaastatel 2008–2009," märkis Paavel.

Kõrgeim oli detsembris registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (10,1%) ja Valgamaal (8,6%) ning madalaim Harjumaal (3,3%) ja Tartumaal (3,6%). Aasta võrdluses toimusid suuremad langused registreeritud töötuse määras Hiiumaal -1,0 protsendipunkti ja Saaremaal -0,8 protsendipunkti.

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid detsembri lõpus lihttöölised (19%), oskustöötajad ja käsitöölised (19%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).

Detsembrikuu jooksul lisandus novembrikuuga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 2456 uut tööpakkumist. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 5411. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (25%). Järgnesid lihttöölistele (16%) ning seadme- ja masinaoperaatoritele ja koostajatele (16%) pakutavad töökohad. Aasta kokkuvõttes oli töötukassa vahendatud töökohtade arv väiksem võrreldes 2014. aastaga.

Töökoolitusel osales detsembris 3134 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 1080 inimest. Tööpraktikal osales 918, tööharjutusel 744 ning tööklubis 332 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1501 korral.

Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 28 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 39 uut töökohta. Palgatoetusega oli detsembris töötamas 874 inimest. Lisaks osales veel 3111 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Detsembrikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 1842 inimest.

Töötukassa maksis detsembris töötuskindlustushüvitist 10 035 inimesele ehk 31% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 396 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligikaudu 3,3 miljonit eurot. Ligikaudu 124 euro suurust töötutoetust sai detsembris 7807 inimest ehk 24% kuu jooksul arvel olnud töötutest. 2015. aasta jooksul maksti töötuskindlustushüvitist välja kokku 39,7 miljonit eurot ning töötutoetust 9,3 miljonit eurot.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa detsembris 673 inimesele. Keskmine detsembris määratud hüvitis oli 2304 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 1,4 miljoni euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa detsembris 114 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 2575 eurot ning hüvitisteks maksti detsembris üle 397 tuhande euro. 2015. aasta jooksul maksti koondamise korral makstavat kindlustushüvitist välja kokku 11,7 miljonit eurot ning tööandja maksejõuetushüvitist 2,9 miljonit eurot.

Jaga lugu:
Hetkel kuum