23. veebruar 2016
Jaga lugu:

Turisti poe asemele kavandatakse kõrghoonet

Kunagine valuutakauplus Turist Tallinnas Tartu meenteel  Foto: Verner Puhm

Tallinna linnavalitsus algatas detailplaneeringu, millega soovitakse luua võimalus rajada Tartu maanteele kunagise Turisti poe kohale kuni 42 maapealse korrusega hoone.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta 0,35 ha suuruse Tartu mnt 17 kinnistu ärimaa sihtotstarve elamu- ja ärimaaks ning määrata ehitusõigus kuni 42 maapealse ja kuni 3 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks.

Ühtlasi algatati Tartu mnt 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus omab olulist keskkonnamõju.

Planeeritav maa-ala asub Tartu maantee, Gonsiori, E. Viiralti ja Kivisilla tänava vahelises kvartalis, linnaehituslikult olulises kohas linna keskuses. Kontaktvööndis paiknevatel hoonetel on kuni 27 korrust. Ärimaa sihtotstarbega Tartu mnt 17 kinnistu omanik on OÜ Viis Veeringut. Kinnistul asub kolmekorruseline endine kauplus Turist, mis on ümber ehitatud ööklubiks.

Planeeritav maa-ala jääb Tartu maantee sihilisse Tallinna vanalinna muinsuskaitsealaga liituvasse vaatekoridori, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus.

Planeeritav ala jääb teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas” kohase Maakri kõrghoonete piirkonna 9. kvartalisse, kus hoonete suurim lubatud absoluutkõrgus on 130 meetrit. Kavandatav on teemaplaneeringuga kooskõlas.

 

 

Jaga lugu:
Hetkel kuum