Autorollo asjas ootusärevus püsib

Keit Pentus Rosimannus ja Rain Rosimannus.  

Riigikohus teatas viiimasel hetkel uue tähtaja, millal avaldab oma otsuse Autorollo tsiviilvaidluses.

Riigikohus teatas, et võttis Autorollo tsiviilasja arutamiseks lisaaega ja otsus tuleb hiljemalt 22. aprillil. Seni teadaolevalt pidi otsus tulema täna.

Vaata Äripäeva suurt kokkuvõtet Autorollo afäärist sõnas ja videopildis.

Ringkonnakohus rahuldas hagi osaliselt ka Pentus-Rosimannuse vastu

Tallinna ringkonnakohus rahuldas mullu juunis osa Autorollo võlausaldajate nõudest ka välisminister Keit Pentus-Rosimannuse vastu, kuigi Harju maakohus polnud tema vastu ühtegi nõuet rahuldanud. Nimelt tühistas Tallinna ringkonnakohus Harju maakohtu varasema otsuse osas, millega OÜ Autorollo nõue tütarfirma asutamisega tekitatud kahju osas jäeti välisminister Keit Pentus-Rosimannuse vastu rahuldamata ja vähendati kahjuhüvitist 43 765 euro võrra. See tähendab, et teise astme kohus näeb Autorollost vara välja viimises vastutust ka minister Pentus-Rosimannusel. Pentus-Rosimannus astus pärast ringkonnakohtu otsust tagasi välisministri ametist ja nüüd on ta riigikogu liige.

Tühistatud osas tegi ringkonnakohus uue otsuse, millega Autorollo tütarfirma asutamisega tekitatud kahju nõue rahuldati kõigi kostjate - Rosimannuste, Siim Roode ja kahe Roodega seotud firma - vastu summas 163 818 eurot. 

Siim Roode ja Rain Rosimannuse vastu rahuldatud nõuded ringkonnakohtu otsusega kokkuvõttes summaliselt mõnevõrra vähenesid, võrreldes maakohtu otsusega.

Ringkonnakohus leidis, et Roode oli allutatud Rosimannustele.

Skandaalne kohtuprotsess

Autorollo kohtuprotsess on üks viimaste aastate skandaalsemaid, kuna enam kui poole miljoni eurone hagi on seadnud löögi alla Eesti ühe mõjukama poliitperekonna. Harju maakohtu istungitel said kinnitust mitmed pahatahtlikule skeemitamisele viitavad teod, kuid vaieldakse selle üle, kes nende eest vastutab. Perekond Rosimannus on algusest peale nimetanud hagi väljapressimiseks ja mis tahes süüd eitanud. Näiteks üha korrutas Pentus-Rosimannus 2012. aastal lennujaamas, kuidas temal puudub seos Autorolloga.

Tunnistajail oli mälukaotus

Hagi menetlemise kohtuprotsess Autorollo asjas algas 2013.a juunis ja kestis esimeses astmes kokku aasta aega. Teise astme otsus tuli omakorda aasta aega pärast esimese astme otsust. Mitut Harju maakohtus ütlusi andnud tunnistajat paistis olevat tabanud mälukaotus, eriti suuri raskusi oli Autorollos toimunu meenutamisega advokaat Roodel, kes teiste tunnistajate sõnade järgi võis olla skeemi aju. Rosimannused kohtus tunnistusi ei andnud, Väino Pentuse tunnistuste andmine kuulutati kinniseks.

Tunnistajate ütlused olid küll kohati vastukäivad, ent kõlama jäi siiski see, et Autorollo varatuks jäämisega päädinud skeemis kasutati variisikuid ning raamatupidamisega olid asjad pehmelt öeldes korrast ära.

Hetkel kuum