Äripäev • 13. mai 2016 kell 6:27

Eesti sai küberkriisi lahendamise plaani

Valitsus kiitis heaks ulatusliku küberintsidendi hädaolukorra lahendamise plaani.  Foto: PantherMedia/Scanpix

Valitsus kiitis heaks ulatusliku küberintsidendi hädaolukorra lahendamise plaani, mis arvestab kübervaldkonna muutunud vajadustega ning aitab kriiside lahendamisele oluliselt kaasa.

Majandusminister Kristen Michal selgitas, et ulatusliku küberintsidendi tõttu võib sattuda ohtu paljude inimeste elu või tervis, katkeda osaliselt või täielikult elutähtsa teenuse osutamine või tekkida suur keskkonna- või varaline kahju.

Olulisemaks muudatuseks võrreldes varem kehtinud plaaniga on riigiülese koordinatsioonitasandi ning selle ülesannete piiritlemine. Ulatusliku küberintsidendi korral moodustab Riigi Infosüsteemi Amet operatiivstaabi, kuhu kuuluvad riigiasutuste ja teenusepakkujate esindajad. Lisaks on välja töötatud laiem hädaolukorra lahendamise plaan juhuks, kui on vaja ulatuslikumalt kaasata teisi ametkondi ning nende töökorraldust koordineerida.

Hetkel kuum