Äripäev • 14. juuni 2016 kell 10:47

Põhjamaade tasemel: ettevõtete krediidikahju

Intrum Justitia juhi Ivar Tammemäetoob negatiivse näite Itaaliast, kus maksed hilinevad 48 päeva.  Foto: Andras Kralla

Intrum Justitia värske Euroopa maksekäitumise uuring näitab, et lõplikult tasumata arvete osakaal Eestis on langenud rekordmadalale.

Eesti ettevõtete krediidikahju määr on 1,4% tasemel.

Tänu kõrgele maksemoraalile arvatakse meid koos Soome, Rootsi ja Norraga madala krediidiriskiga Põhjamaade hulka.  Euroopa keskmine krediidikahjumi määr on 3,1%.

Peale  väikeste krediidikahjumite paistavad Eesti ettevõtted silma tunduvalt lühemate maksetähtaegade ja kiiresti laekuvate maksetega.

Intrum Justitia juhi Ivar Tammemäe sõnul on rõõm näha Eesti teist aastat paranevaid andmeid, sellal kui paljud teised Euroopa riigid on hädas hilinenud maksete ja väga pikkade maksetähtaegadega. „Euroopas keskmiselt jäävad ettevõtted maksetega 5,6 päeva hiljaks, avalik sektor isegi 7,2 päeva. Eesti ettevõtete puhul on need näitajad 2 päeva ja 4 päeva. 91% Eesti ettevõtetest usub, et lähima 12 kuu jooksul jääb olukord samaks või paraneb veelgi,” ütles Tammemäe. „Riikide võrdluses on halvimas olukorras avalikule sektorile teenuseid pakkuvad Itaalia ettevõtted, kes peavad maksete saabumist ootama veel 48 päeva pärast maksetähtaega. Järgneb Hispaania, kus sama näitaja on 34 päeva.”

Uuring näitab, et maksete hilinemine ning pikad maksetähtajad tekitavad väikestele ja keskmise suurusega Euroopa ettevõtetele raskusi. Tagajärgedeks on neljal ettevõttel kümnest piiratud kasvuvõimalused ja pea pooltel likviidsusraskused. 35% väiksematest ettevõtetest näeb hilinenud maksetes ohtu ettevõtte püsimajäämisele.

Uuringu tulemused viitavad, et kiiremad maksete laekumised aitaksid tänu stabiilsemale ja usaldusväärsemale ärikeskkonnale luua Euroopas juurde ligi 7,7 miljonit uut töökohta. 23 miljoni töötu juures väheneks töötuse määr Euroopas seega ligi 30%.

Hetkel kuum