Piret Reiljan • 10. august 2016 kell 9:33

Jürgen Veber kasutas keelatud võtteid

Jürgen Veber kasutas toetuse saamiseks keelatud võtteid.  Foto: Postimees/Scanpix

Kui veel veebruaris ei olnud EASil mustkunstnik Jürgen Veberile ühtegi etteheidet, siis tänaseks on avastatud, et Veber bluffis.

EAS eraldas 2010. aasta lõpus Veberile ja tema vennale kuuluvale JJV Productions osaühingule eksporditurunduse toetuse programmi raames ning alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programmi raames kokku peaaegu 166 000 eurot. Eesmärk oli, et ettevõte kinnitaks kanda USAs.

Kuigi mingit edu ei saavutatud, paistis juriidiliselt kõik korrektne. „Toetuse saaja kohustus on kasutada toetust eesmärgipäraselt ja vastavuses kinnitatud tegevuskavaga. Toetuse saaja on käesolevaks hetkeks tegevuskavas ettenähtud tegevused ellu viinud,“ selgitas EASi kommunikatsioonijuht Priit Pruul tänavu veebruaris Ärilehele.

Praeguseks on olukord pöördunud ning on selgunud, et Veber kasutas nõuete täitmiseks keelatud võtteid ning EAS nõuab nüüd raha tagasi. „Veber esitas oma projekti tegevuste tulemusena suuremad käibenumbrid, kajastades seda ettevõtte bilansis nõudena. Tegelikkuses selle vastu teenuseid ei osutatud. Seega esitati meile valeandmeid projekti tulemuste kohta,“ selgitas EASi juht Hanno Tomberg.

Ta lisas, et EAS on saatnud oma tagasinõude otsuse toetuse saajale oma seisukohtade esitamiseks. „Otsusega tunnistatakse kehtetuks EASi varasem otsus taotluse rahuldamise kohta ekspordi turunduse toetusmeetmest summas 133 595 eurot, kuna väljamaksetaotluse aluseks olevad täiendavad dokumendid pole asjakohased ja õiged. Toetuse saaja vastuargumente ootab EAS 16. augustiks,“ ütles Tomberg.

Avastati lisakontrolli käigus

Eelmisel aastal tehtud rahandusministeeriumi teadus- ja arendusprojektide järelevalve tõhususe juhtimis-ja kontrollisüsteemide audit 2007-2013 projektide kohta tõi esile mitu projekti, viidates nende puhul käibenumbrite mittetäitmisele.

EASi järelevalve ja riskijuhtimise üksus võttis Jürgen Veberiga seotud kaks projekti lisakontrolli 2016. aasta alguses ja tuvastas kaks kuud tagasi rikkumise, leides, et projekti eesmärgid on täitmata ja projekti tegevused pole täielikult ellu viidud. Taotleja on ka teinud avalduse mõlema projekti puhul toetuse tagasimaksmiseks.

Hetkel kuum