Sirje Rank • 24. november 2016 kell 11:00

OECD: Eestis kiire ebavõrdsuse kasv

Foto: Scanpix/Reuters

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon OECD tõstab esile, et üleilmsest majanduskriisist toibudes on OECD riikidest suurim ebavõrdsuse kasv olnud Eestis.

Viimase seitsme aasta jooksul on ebavõrduse näitajad OECD riikides püsinud rekordite lähistel, nendib organisatsioon oma värskes ülevaates. OECD riikides on Gini koefitsient, mis on ühiskonna tulude jaotuse ebavõrdsuse näitaja, kõrgeimal tasemel kaheksakümnendatest aastatest. Koefitsient on 0, kui kõigil on sama sissetulek ja 1, kui kogu sissetulek koondub ühe inimese kätte.

OECD nendib, et 2010. aastast, kui OECD riikide majandus jälle kasvama hakkas, on ebavõrdsus 2007. aastast enim kahanenud Türgis, kasvanud aga enim Eestis. Ülejäänud OECD riikides olid muutused väiksemad, kuid samuti peamiselt tõusu suunas. Nähtavam ebavõrdsuse süvenemine on toimunud ka Slovakkias, Hispaanias ja Rootsis, kahanemine aga Lätis ja Islandil.

Eestit ja Lätit tõstab OECD esile ka siis, kui osutab, et märgatav keskmine palgakasv on eelkõige aidanud kõrgema sissetulekuga inimesi, samas kui palgaskaala alumine 10% erilist tõusu ei tunne.

Ümberjagamise mehhanismid, mis on varem kriisi mõju aidanud pehmendada, on paljudes OECD riikides nõrgenenud.

Hetkel kuum