Pille Ivask • 8. jaanuar 2017 kell 4:00

Kes on äsja kooli lõpetanute unistuste tööandjad?

Google  Foto: Scanpix/Reuters

Maailma 12 suurema majandusega riigis läbi viidud uuringust selgub, et äsja ülikooli lõpetanute seas on populaarsemad tööandjad Google ja Apple.

Uuringufirma Universum Global viis küsitluse läbi rohkem kui 267 000 äri ja inseneri eriala tudengite seas, kes olid äsja ülikooli lõpetanud. Tudengid pidid valima viis ettevõtet, kelle heaks nad kõige parema meelega töötama hakkaksid. Küsitlusele vastasid tudengid USAst, Hiinast, Jaapanist, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Suurbritanniast, Brasiiliast, Venemaalt, Itaaliast, Indiast, Kanadast ning Austraaliast. Tõsi, tulemusi ei arvutatud võrdse kaaluga, vaid silmas peeti osavõtvate riikide SKPd – see tähendab, et ameeriklaste antud vastustel oli suurem kaal kui näiteks Itaalia tudengitel.

Google. Kõige populaarsemaks tööandjaks osutus tudengite seas Google, mis on tuntud kui oma töötajate vastu väga helde ettevõte, kes, tõsi küll, võtab tööle üksnes kõige helgemad pead.

Apple. Teisele kohale platseerus Apple, kes ühest küljest pakub oma töötajatele võimalusi edasi areneda, teisalt tõid tudengid välja, et ettevõtte maine on sedavõrd hea, et juba üksnes seetõttu tahaksid nad seal töötada. 

EY (Ernst&Young). Vastajaid paelus auditi, maksu, tehingute nõustamise ning konsultatsiooniteenuseid pakkuva ettevõtte juures eeskätt selle laiahaardelisus ning võimalus töö käigus palju reisida.

Goldman Sachs. Investeerimispanga puhul tuuakse välja selle mentoriprogrammid ning pidevad koolitused – töötajad kuulavad erinevate valdkondade tippe ning on kursis kõige uuemate trendidega. Samuti on Goldman Sachsis Wall Streeti parimad palgad.

PwC (PricewaterhouseCoopers). Audiitorfirma PwC puhul tuuakse välja ettevõtte erinevad sotsiaalprogrammid, mis võimaldavad talentidel saada toetust ning tööle asudes olla osa erinevatest koolitusprogrammidest.

Deloitte. Kõige muu hulgas ka konsultatsiooniteenuseid pakkuva Deloitte’i puhul tuuakse välja ettevõtte pakutavad paindlikud töögraafikud. Deloitte’i Suurbritannia osakonna töötajad saavad näiteks võtta aasta jooksul kokku neli nädalat palgata puhkust.

Microsoft. Seitsmendale kohale populaarsete tööandjate nimistus tuli Microsoft, kes korraldab igal aastal töötajatele nädala aja pikkuse laagri, kus töötajad moodustavad töögruppe ning pika grupitöö tulemusena käiakse välja uusi ja innovaatilisi ideid.

KPMG. KPMG on üks neljast suurest globaalsest audiitorfirmast, kelle puhul tuuakse välja küll tihe sõel praktikale saamiseks, ent samal ajal pakub ettevõte 10st praktikandist 9le tulevikus tööd, kusjuures ka praktikantidel võimaldatakse palju reisida. KPMG on tuntud ka selle poolest, et töötajaid aidatakse igakülgselt ettevõtte sees karjääriredelil edasi liikuda ning vajadusel pannakse üheskoos paika isegi plaan karjääri edendamiseks.

L’Oreal Group. Üheksandale kohale platseerus kosmeetikafirma L’Oreal. Ettevõte on end defineerinud lisaks kosmeetikafirmale ka kui talendiinkubaator ning tehnoloogiainkubatsioonikeskus.

J.P.Morgan. Wall Streetil tegutsevate investeerimispankade seas on tegu esimesega, kes kaotas ära kohustuse kanda ametlikku riietust ning lubab oma töötajatel tulla kontorisse ka teksade ja pluusiga. Samuti on J.P.Morgan tuntud selle poolest, et tööle võetakse erinevate valdkondade lõpetajaid, seal hulgas nii kunstiteadlasi kui filolooge, kellele on ettevõttes vägagi edukalt rakendust leitud.

Hetkel kuum