Äripäev • 25. jaanuar 2017 kell 6:14

Eesti püsib korruptsiooni tajumise indeksis 22. kohal

Euroopa riikide seas asub Eesti korruptsiooni tajumise indeksis 11. kohal.  Foto: PantherMedia/Scanpix

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti avalikustatud mulluse Transparency Internationali rahvusvahelise korruptsiooni tajumise indeksi järgi on Eesti tulemus 70 punkti, mis on võrdne eelmise aasta tulemusega. 176 riigi arvestuses asub Eesti 22. kohal.

Kõige madalama tajutava korruptsioonitasemega riigid on sel aastal Taani ja Uus-Meremaa 90 punktiga. Neile järgnevad Soome ja Rootsi, vastavalt 89 ja 88 punktiga. Pingerea lõpetavad Somaalia, Lõuna-Sudaan ning Põhja-Korea, kelle avalikku sektorit peetakse enim korrumpeerunuks.

Euroopa Liidu riikide seas asub Eesti 11. kohal, kus riikide rühma keskmine punktisumma on 65 punkti. Eestil on 70 punkti, Taanil parimana 90 ja viimasel kohal asuval Bulgaarial 41 punkti.

Esimest korda aastast 2012, mil indeksi arvutamiseks võeti kasutusele uus metoodika, on Eesti areng peatunud. Seisaku ühe põhjusena nimetas ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Anni Jatsa seda, et mitu laia kõlapinda saavutanud korruptsioonijuhtumit pole veel lahenduseni jõudnud ja nii pole saanud hinnata korruptsioonivastase võitluse tõhusust Eestis.

Korruptsioonitajumise indeks hõlmab rahvusvaheliste uurimisrühmade ja analüütikute hinnanguid kahe viimase aasta kohta.

Eesti korruptsioonitajumise indeksi koostamisel kasutati kümmet rahvusvahelist allikat. Indeks on uuringute ja ekspertrühmade hinnangute koondtulemus, mille on koostanud Transparency International ning see hindab korruptsiooni taset avalikus sektoris ja poliitikas, tajutuna välisekspertide ja äriringkondade poolt.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on Transparency Internationali esindaja Eestis ning seda rahastavad Adessiumi Fond, Euroopa Nõukogu, Euroopa Komisjon, justiitsministeerium, Soome Suursaatkond Tallinnas, Põhjamaade Ministrite Nõukogu jt.

Hetkel kuum