Piret Reiljan • 27. veebruar 2017 kell 10:00

Teisel ringil: riigikohus võtab uuesti Autorollo ette

Autorollo haagis.  Foto: Raul Mee

Riigikohus võttis uuesti menetlusse Autorollo tsiviilasja, mis on juba korra riigikohtust ja kaks korda ringkonnakohtust läbi käinud.

Kassatsioonkaebusega pöördusid riigikohtusse Autorollo pankrotihaldurid Martin Krupp ja Katrin Prükk. Täna teatas riigikohus kaebuse menetlusse võtmisest.

Tallinna ringkonnakohus otsustas mullu oktoobris pärast asja teistkordset menetlemist jätta Autorollo pankrotihaldurite hagi täies ulatuses rahuldamata. See tähendab, et Autorollo varatuks tegemise eest ei pea selle seni jõustumata otsuse kohaselt rahaliselt vastutama mitte keegi - ei reformierakondlastest poliitpaar Rosimannused ega advokaat Siim Roode. See otsus ongi nüüd riigikohtu laual ja riigikohus nägi põhjust asja uuesti menetleda.

Nagu öeldud, siis arutas ka Tallinna ringkonnakohus sama hagi kaks korda ja kohtu esimene otsus erines teisest kardinaalselt, rahuldades hagi osaliselt kõigi kostjate, sh toonase välisministri Keit Pentus-Rosimannuse suhtes, misjärel Pentus-Rosimannus ministriametist tagasi astus. Seejärel aga otsustas riigikohus Tallinna ringkonnakohtu varasema otsuse tühistada ja osaliselt tagasi ringkonnakohtule menetlemiseks saata. Järgneski ringkonnakohtu teine otsus, mis vabastas vastutusest kõik kostjad.

"Mul ei ole midagi pikalt kommenteerida. Võitsin," ütles Reformierakonna tipp-poliitik, riigikogu liige Pentus-Rosimannus viimase ringkonnakohtu otsuse peale mullu oktoobris. "Kohus jättis ka viimase minu vastu esitatud alusetu rahanõudmise rahuldamata. Tõde oli minu poolt kogu aeg, nüüd on ka õigus," lisas ta siis.

Loe Äripäeva suurt kokkuvõtet "Autorollo afäär: kuidas kõik toimus", kus saad meenutada ka asjaosaliste esimesi ja hilisemaid reaktsioone teemale videointervjuudes.

Tunnistajail oli mälukaotus

Autorollo kohtuprotsess on üks viimaste aastate skandaalsemaid, kuna üle poole miljoni eurone hagi on seadnud löögi alla Eesti ühe mõjukama poliitperekonna. Harju maakohtu istungitel said kinnitust mitmed pahatahtlikule skeemitamisele viitavad teod, kuid vaieldakse selle üle, kes nende eest vastutab. Perekond Rosimannus on algusest peale nimetanud hagi väljapressimiseks ja mis tahes süüd eitanud.

Hagi menetlemise kohtuprotsess Autorollo asjas algas 2013. aasta juunis ja kestis esimeses astmes kokku aasta aega. Teise astme otsus tuli omakorda aasta pärast esimese astme otsust. Mitut Harju maakohtus ütlusi andnud tunnistajat paistis olevat tabanud mälukaotus, eriti suuri raskusi oli Autorollos toimunu meenutamisega advokaat Roodel, kes teiste tunnistajate sõnade järgi võis olla skeemi aju. Rosimannused kohtus tunnistusi ei andnud, Väino Pentuse tunnistuste andmine kuulutati kinniseks.

Tunnistajate ütlused olid küll kohati vastukäivad, ent kõlama jäi siiski see, et Autorollo varatuks jäämisega päädinud skeemis kasutati variisikuid ning raamatupidamisega olid asjad pehmelt öeldes korrast ära.

Ka kriminaalasi ootab lõppakordi

Autorollo tsiviilasjaga paralleelselt on menetluses kriminaalasi, kus Siim Roode ja Väino Pentus on seni teises astmes süüdi mõistetud, kuid nad on otsuse vaidlustanud.

Tallinna ringkonnakohus tegi mullu detsembris otsuse Autorollo kriminaalasjas ja karmistas advokaat Siim Roode karistust ja laiendades tema süüd.

Rain Rosimannus Harju maakohtus, kus ta keeldus Autorollo kriminaalasjas ütluste andmisest. Kriminaalasjas on süüdistatavad Rosimannuse äi Väino Pentus (fotol Rosimannusest vasakul) ja skandaalne advokaat Siim Roode.  Foto: Andres Haabu

Ringkonnakohus mõistis Siim Roode süüdi kaasaaitajana pankrotimenetluses maksejõuetuse põhjustamises, samuti teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises. Kohus liitis Siim Roodele mõistetud karistused osaliselt ja mõistis liitkaristuseks rahalise karistuse 500 päevamääras summas 12 740 eurot. Harju maakohus oli varem Roode karistuseks määranud väiksema, 7644eurose rahatrahvi.

Tallinna ringkonnakohus kohaldas Siim Roode suhtes lisakaristusena ettevõtluskeeldu neljaks aastaks. Maakohus oma otsuses ärikeeldu ei kohaldanud.Väino Pentus mõisteti Harju maakohtu otsusega süüdi kõigis süüdistuse episoodides ja teda karistati kaheaastase tingimisi vangistusega kolmeaastase katseajaga. Pentuse osas jättis ringkonnakohus maakohtu otsuse muutmata.Ringkonnakohus mõistis Eesti Vabariigilt OÜ Port One (Autorollo võlausaldaja) kasuks välja menetluskulud summas 8467 eurot ja 75 senti. Maakohus jättis kulud Port One'i kanda.Roode ja Pentus on ringkonnakohtu otsuse edasi kaevanud, riigikohtu menetlemisotsus selgub lähiajal.

Hetkel kuum