Eesti kehtestab veokite teekasutustasu

Veokite järjekord Koidula piiripunktis  Foto: Andras Kralla
Äripäev • 4. aprill 2017 kell 11:47

Riigikogu võttis täna menetlusse liiklusseaduse, autoveoseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis näeb ette kehtestada veoauto teekasutustasu.

Teekasutustasu määr sõltub veoauto ja selle haagise täismassist, EURO-heitgaasiklassist ja telgede arvust. Päevane teekasutustasu määr jääb vahemikku 9–12 eurot ning aastane teekasutustasu määr vahemikku 500–1300 eurot. Lisaks saab teekasutustasu tasuda nädala, kuu või kvartali eest.

Eesti ja Soome on ainukesed ELi liikmesriigid, kes ei ole veoautodele teekasutustasu kehtestanud. ELis on kasutusel ajapõhised ja läbisõidupõhised teekasutustasud. Eestis kehtestatakse veoauto ajapõhine teekasutustasu, kuna selle eeliseks on madalam investeeringu- ja hoolduskulu ning sarnane süsteem Lätis ja Leedus rakendatavaga. Ajapõhine teekasutustasu tähendab, et kindlaks määratud summa tasumine annab isikule õiguse kasutada sõidukiga kindla ajavahemiku jooksul kindlaks määratud taristut.

Veoautode teekasutustasu kehtestatakse avalikult kasutatavatel teedel sõitmise eest üle 3500 kilogrammise täismassiga veoauto ja selle haagisega. Teekasutustasust on vabastatud kaitseväe, kaitseliidu, välisriigi relvajõudude, politsei- ja piirivalveameti ja päästeasutuse sõidukid ning vanasõidukid.

Teekasutustasu administreerimisega hakkavad tegelema maanteeamet ja maksu- ja tolliamet. Riiklik järelevalve veoauto teekasutustasu tasumise üle jääb politsei- ja piirivalveametile ning maksu- ja tolliametile. Samuti saab riikliku järelevalve õiguse maanteeamet.

Teekasutustasudest laekuvad tulud plaanitakse transporditaristu korrashoidu.

Veoauto teekasutustasu raamistik on kehtestatud ELi direktiiviga.

Hetkel kuum