Artikkel
 • Kuula
  Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

  Skandaalne ärimees kaotas poole miljardi kohtusaaga

  Erinevate maksuskeemide punumise ja ametkondade kurnamisega tuntust kogunud Raivo Paala, kes püüdis väidetava megatehingu eest riigilt 540 miljoni euro suurust käibemaksu tagasi küsida, mõisteti pärast aastaid kestnud kohtumenetlust tehingu fabritseerimises süüdi.

  Ma viin ettevõetu lõpuni ja eks siis näe, kes meist oli naerualune.

  Raivo Paala,
  hiigeltehingu fabritseerimises süüdi mõistetud ärimees
  Paala mõisteti möödunud kuul jõustunud Tartu ringkonnakohtu otsusega süüdi mitmes maksukuriteos, ta mõisteti tingimisi vangi ja talle kohaldati ka kolmeaastane ettevõtluskeeld. Selle kriminaalasja menetlemise puhul on aga tähelepanuväärne, et esialgu mõisteti Paala hiiglasliku käibemaksutagastuse nõude asjas kahes kohtuastmes õigeks, kuni sekkus riigikohus, kes varasemad otsused ja kohtualuste väited põrmustas ning asja tagasi madalamale kohtule põrgatas. Värskelt jõustunud kohtuotsuses ongi pilt juba sootuks teine – Paala kahjuks.
  Kohtuvaidlus hõlmas süüdistusi mitmes kuriteos, sh mitmes maksuametile valeandmete esitamise episoodis. Keskendume aga järgnevalt kõige värvikamale juhtumile, kus Paala ja tema kompanjon Teet Raatsin esitasid 2009. aasta juunikuu käibedeklaratsioonis riigile kohtu hinnangul alusetu käibemaksu tagastusnõude summas 8,5 miljardit Eesti krooni (540 miljonit eurot).
  Selleks koostasid Paala ja tema parem käsi Teet Raatsin müügilepingu kahe Paalaga seotud osaühingu – Rosneft Eesti ja RKO Platvorm – vahel. Leping kandis kuupäeva 2009. aasta 1. juuni. Lepingu objekt oli kümne mereplatvormi konstrueerimiseks, paigaldamiseks ja opereerimiseks vajalik oskusteave. Samuti koostasid mehed lepinguga sama kuupäevaga Rosnefti arve RKO-le kogusummas 55,4 miljardit krooni (3,54 miljardit eurot). Et oleks selgem, siis selle arve suurus on võrreldav Eesti suurima käibega ettevõtte Ericsson Eesti kolme aasta käibega.

  Kohaldati ettevõtluskeeldu

  Raivo Paala mõisteti süüdi mitmes kuriteos: maksukohustuse varjamine ja tagastusnõude alusetu suurendamine, raamatupidamise kohustuse rikkumine, maksukelmus suures ulatuses ja süüteokatse. Teda karistati 3 aasta pikkuse tingimisi vangistusega (5aastase katseajaga), lisaks kohaldati talle 3aastane ettevõtluskeeld.

  Ettevõtluskeeld tähendab keeldu olla ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise isiku likvideerija ja prokurist või muul viisil osaleda juriidilise isiku juhtimises.

  Lisaks Paalale mõisteti sama kohtuotsusega kuritegudes süüdi Ahto Kiil, Kaur Köök ja Teet Raatsin. Kõik kolm mõisteti tingimisi vangi ja Raatsinile kohaldati lisaks 2aastane ettevõtluskeeld.

  Samuti mõisteti kuritegudes süüdi Paalaga seotud ettevõtted OÜ Rosneft Eesti ja OÜ RKO Platvorm, kokku karistati firmasid 500 000 euro suuruse rahalise karistusega.

  Paala: viin ettevõetu lõpuni
  Kuritegu jäi toimepanijate tahtlusest sõltumatult lõpule viimata, sest maksuhaldur peatas käibemaksu tagastusnõude täitmise. Tegelikult Rosneft RKO-le lepingus ja arvel näidatud teenust ei osutanud, otsustas kohus nüüdseks jõustunud otsuses. Kohus põhjendas näiteks, et toimunu ei ole eluliselt usutav, asjaosaliste ütlused on vastukäivad, tehingut tõendama pidanud dokumendid on vormistatud tagantjärele, kohtueelses menetluses ei leitud tõendeid, mis kahe firma hiigeltehingut kinnitaks jm. Lisaks ei allkirjastanud Rosneft Eesti poolt tehingu dokumente toonane ametlik juhatuse liige, vaid seda tegi Paala. Veel tugines kohus asjaolule, et väidetava hiigeltehingu järel tehingu osapoolte vahel raha ei liikunud. Paala selgitas olukorda erinevate tasaarvelduste ja nõuete loovutamistega, mis toimusid aga tema enda või tema käsilase Raatsiniga seotud firmade vahel. Mitte kusagil neis lülides nõuete loovutamise eest omakorda raha ei liikunud.
  Raivo Paala ütles Äripäevale kohtuotsust kommenteerides, et hiigeltehing ei olnud fiktiivne. Ta saatis toimetusele oma rohkete e-kirjade hulgas ka mitmeid venekeelseid dokumente, mis peaks tema hinnangul tõendama, et nii toonane tehing kui ka väidetavalt tal senini töös olev äriplaan on päriselt olemas. Ta väitis, et kohus ei arvestanud dokumente, kuna need olid venekeelsed.
  Kuvatõmmis Tallinna Televisiooni saatest "Mõtleme taas", kus Raivo Paala 2015. aastal esines.Foto: Kuvatõmmis
  „Projekti eesmärk oli kasutada efektiivselt rasket naftat – eraldada selles sisalduvaid elemente. Klassikaline töötlemine ei võimaldanud toota raskest naftast tõhusalt naftasaadusi ja saada kätte väärtuslikke metalle. Meie lahendus rajanes uutele põhimõtetele,“ rääkis Paala oma e-kirjades toimetusele. Ta väitis, et läbirääkimised toimuvad hetkel 200 nn separaator-kompleksi tootmiseks ja müümiseks hinnaga 65 miljonit eurot tükk. „Ehk hetkel on tehingu maksumus juba üle 13 miljardi euro. Mõistan, et olematult väikeses Eestis võib selline tehing tunduda ulmelisena. Kahjuks või õnneks on see siiski tõsi,“ sõnas Paala.
  „Panen selle separaatori Eestis tööle ja kutsun ka teid kirjutama naeruvääristavat lugu sellest, kuidas ettevõtjad tegelikult peavad meil elama. Ma viin ettevõetu lõpuni ja eks siis näe, kes meist oli naerualune,“ lubas Paala.

  Kuritegude tõendamine oli tavapärasest keerukam

  Antud juhtum eristub teistest juba selle poolest, et kõne all olnud summad olid ülisuured ja kuritegude tõendamine tavapärasest keerukam. Lisaks esines ka tõsised puudusi ettevõtete raamatupidamises. Kohus nõustus meie hinnanguga, et deklaratsioonides oli esitatud valeandmeid ja tegelikult tehingu aluseks olevat teenust ei osutatud.

  Meie jaoks on oluline, et meil oleks kõik võimalused maksupettusi läbi viinud isikuid ettevõtlusest vajadusel eemal hoida ja nii takistada uute pettuste toimepanekut. Tavapäraseks meetodiks maksuvõlgade sissenõudmisel on meie poolt vastutusmenetluse läbiviimine, mis tähendab, et kui põhivõlgniku vastu ei ole võimalik kogu nõuet täita, siis võlgade eest paneme vastutama reaalselt need juhatuse liikmed, kes on maksuvõlad kas raske hooletuse või tahtluse läbi põhjustanud.

  Sellest aastast on meil veel täiendav võimalus menetleda maksunõudeid otse kriminaalmenetluses. Seeläbi võtab menetlus juhatuse liikmete ja kaasaaitajate maksukuritegude eest vastutuselevõtuks vähem aega ning solidaarvastutus äriühingu maksuvõla eest langeb isikutele kohe kriminaalkohtuotsusega. Sel aastal oleme esitanud kaheksa avalik-õiguslikku nõudeavaldust kriminaalmenetlusse maksunõuetes kogusummas 6,38 miljonit eurot ja määranud maksuvõla eest solidaarvastutavaks läbi vastutusmenetluse 15 juhatuse liiget kogusummas 632 000 eurot.

  Lisaks saame alates 2015. aastast toime pandud maksukuritegudele lisakaristusena rakendada läbi kriminaalmenetluse ettevõtluskeeldu kuni viieks aastaks, hoides nii maksupettusi läbi viinud isikud ettevõtlusest mõneks ajaks eemal, lisaks sellele et nendele isikutele langeb solidaarvastutus maksuvõla eest.

  Kohus: eluliselt pole see usutav
  Riigikohus on kõnealuses asjas eriliselt rõhutanud süüdistatavate ja tunnistajate ütluste elulise usutavuse hindamise vajadust. Erinevalt maa- ja ringkonnakohtu esimestest otsustest asjas ei võtnud riigikohus tõsiselt süüdistatavate versiooni asjast.
  Maakohus jäi aga uskuma süüdistatavate juttu. Süüdistatavad kirjeldasid väidetava hiigeltehingu sisust rääkides, et kuna nafta- ja gaasimaardlad olid hakanud ennast ammendama, siis pidi nafta puurimiseks minema kas Kaspiasse või Põhja-Jäämerre. Selleks oli vaja vastupidavaid naftaplatvorme. Projekt seisnes selles, et lasta Hiinas valmis ehitada uuel tehnoloogial põhinev nelja jalaga naftaplatvorm, mis on valmistatud külmakindlast materjalist, ning seejärel naftaplatvormid Venemaa firmadele Rosneft ja Gazprom välja rentida. Mereplatvormide projekti raames tehti koostööd erinevate isikutega, kes töötasid välja platvormide jalgade jää läbilaskmis- ja tõrjevõime.
  Maksu- ja tolliameti tulude osakonna talitusejuhataja Airi Jansen-Uueda ütles Paala kohtuotsuse valguses, et maksuameti jaoks on oluline, et neil oleks kõik võimalused maksupettuseid läbi viinud isikuid ettevõtlusest vajadusel eemal hoida ja nii takistada uute pettuste toimepanekut.Foto: Andres Haabu
  Süüdistatava Paala ütluste kohaselt loobus loobus OÜ Rosneft Eesti oskusteabest ning äriplaani realiseerimisest OÜ RKO Platvorm kasuks, kuna Paala ei saanud enam Rosneft Eesti kaudu tehinguid teha ega projekti arendada, sest äripartnerid asusid Venemaal ja ta ei tohtinud elukohast ega riigist lahkuda. Samuti seetõttu, et RKO Platvormil ei käinud maksuvaidlusi ning osaühingus olid isikud, kes ei olnud varasemate kriminaalmenetlustega seotud.
  Jõustunud otsuses leiab ringkonnakohus aga, et isikute ütlusi ei saa pidada eluliselt usutavaks. Väidetava tehingu hind oli erakordselt suur, samas oli lepingu sisu äärmiselt konkretiseerimata ning kogu lepingu tekst mahtus kolmele leheküljele. Lepingu objekti oli kirjeldatud üksnes üldsõnaliselt, märkides, et selleks on kümne mereplatvormi konstrueerimiseks, paigaldamiseks ning opereerimiseks vajalik oskusteave, mis koosneb litsentseeritud maardlate omanike kontaktidest, platvormide tehnilistest lahendustest, kontaktidest tootjatega ja konstrueerimiskavadest, kontaktidest operaatoritega ning potentsiaalsete ja huvitatud investoritega. Seega suures osas koosnes hiiglasliku maksumusega lepingu ese kontaktidest erinevate isikutega.
  Ringkonnakohtu jõustunud otsuse kohaselt ei saa usutavaks pidada, et reaalset äritegevust omav ettevõte oleks valmis sõlmima niivõrd ebakonkreetset lepingut ning võtma selle alusel endale kohustuse tasuda üle 46 miljardi krooni ehk 3 miljardit eurot. „Järelikult ei ole tehingu toimumist kinnitavate isikute ütluste näol tegemist usaldusväärsete tõenditega, millele kohus sai oma otsuse rajada,“ otsustas kohus.
  Meelis Laol ja Raivo Paalal sama käekiri
  Eesti Ekspress kirjutas 2014. aastal, et Meelis Lao naftaäri Venemaal osutus blufiks. Kui kõrvutada Lao ja Paala juhtumeid, on need äravahetamiseni sarnased. Paala puhul olid aga summad oluliselt ambitsioonikamad.
  Majandusbuumi laineharjal 2007. aasta sügisel sõlmis ärimees Meelis Lao väidetava megatehingu, sisenedes 59 miljoni krooniga (3,8 miljonit eurot) Venemaa suurde energeetikaärisse. Hinnaliseks „kaubaks“ oli informatsioon: sellest pidi saama nii-öelda otsetee ärisse, kus 200 miljonit dollarit maksvatelt mereplatvormidelt pumbatakse naftat ja looduslikku gaasi. Maksuameti arvates oli tehing aga fiktiivne ning selle eesmärk sooritada käibemaksupettus. Oktoobris 2014 jõustus kohtuotsus, mis kohustas Laod ja tema raamatupidajat solidaarselt tasuma nende juhitud firma maksuvõlg.
  Meelis Lao (vasakult teine) eelmisel aastal mõrvatud allilmaliidri Nikolai Tarankovi matustel.Foto: Andras Kralla
  Kahtlust äratas juba ainuüksi kaup, mille Laole kuulunud firma ML Investments Group (selle Lao ettevõtte omandas muide hiljem ei keegi muu kui Raivo Paala) ostis. 59 miljoni eest sai firma lepingu järgi „toornafta ja loodusliku gaasi kaevandamiseks konstrueeritud meremaardlaid projekteerivate ja tootmiseks vajalike ettevõtete ning isikute kontaktid”, samuti “nafta- ja gaasijuhtmete uudse isolatsioonitehnoloogia esialgse kirjelduse ning Venemaal tootmisõigust omava ettevõtte ning selle võtmeisikute kontaktid", kirjutas Ekspress. 
  Lisaks sellele, et Paala on üle võtnud Meelis Lao võlgades ettevõtte, seob neid seegi, et kui Paala jäi vahele tööjõumaksude skeemiga, ajas tagajärgede klaarimisel asju teiste hulgas ka Meelis Lao – seda nn Paala poolel.
 • Hetkel kuum
Merili Ginter: investeering, millega kaitsta ennast konkurentide ja tööjõupuuduse eest
Ettevõtte jätkusuutlikkusse panustades õnnestub tabada mitu kärbest ühe hoobiga, kirjutab jätkusuutlikkuse festivali Impact Day peakorraldaja Merili Ginter.
Ettevõtte jätkusuutlikkusse panustades õnnestub tabada mitu kärbest ühe hoobiga, kirjutab jätkusuutlikkuse festivali Impact Day peakorraldaja Merili Ginter.
Madara Cosmetics näitas kasvu nii käibes kui kasumis
Läti kosmeetikaettevõte Madara kasvatas eelmisel aastal nii puhaskasumit kui käivet, sel aastal prognoositakse kasvu jätkumist.
Läti kosmeetikaettevõte Madara kasvatas eelmisel aastal nii puhaskasumit kui käivet, sel aastal prognoositakse kasvu jätkumist.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Küsimus OÜ-tamisest: kas ettevõtjad on au sees või hoopis kahtluse all?
Eriti just praegu peab riik ettevõtjat usaldama ning kohtlema teda kui partnerit, mitte kui potentsiaalset petturit, kirjutab ettevõtja ning erakonna Parempoolsed liige Kadri Kullman.
Eriti just praegu peab riik ettevõtjat usaldama ning kohtlema teda kui partnerit, mitte kui potentsiaalset petturit, kirjutab ettevõtja ning erakonna Parempoolsed liige Kadri Kullman.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Neeme Korv: Skype'i tegijad trikitavad jälle
Eesti kapital osaleb olulistes tehingutes, kiiresti kasvavad gasellettevõtted ületavad takistusi, aga kas vaeseks saame end ikkagi vinguda, küsib Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.
Eesti kapital osaleb olulistes tehingutes, kiiresti kasvavad gasellettevõtted ületavad takistusi, aga kas vaeseks saame end ikkagi vinguda, küsib Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.
Kaitseväe juhi kohast ilma jäänud Veiko-Vello Palm läheb reservi
Diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm esitas kaitseväe juhatajale avalduse tegevteenistusest lahkumiseks, mille kindral Martin Herem rahuldas.
Diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm esitas kaitseväe juhatajale avalduse tegevteenistusest lahkumiseks, mille kindral Martin Herem rahuldas.
Merili Ginter: investeering, millega kaitsta ennast konkurentide ja tööjõupuuduse eest
Ettevõtte jätkusuutlikkusse panustades õnnestub tabada mitu kärbest ühe hoobiga, kirjutab jätkusuutlikkuse festivali Impact Day peakorraldaja Merili Ginter.
Ettevõtte jätkusuutlikkusse panustades õnnestub tabada mitu kärbest ühe hoobiga, kirjutab jätkusuutlikkuse festivali Impact Day peakorraldaja Merili Ginter.
Automüüja: ministeeriumi impordipiirang kasutatud autodele tekitaks kindlasti probleeme
Kasutatud autode impordipiiranguga tuleb kindlasti probleeme, rääkis Nordauto juht Priit Ärmpalu Äripäeva raadios.
Kasutatud autode impordipiiranguga tuleb kindlasti probleeme, rääkis Nordauto juht Priit Ärmpalu Äripäeva raadios.
Prokuratuur lõpetas Swedbanki Eesti juhtide kriminaalasja
Prokuratuur lõpetas Swedbanki endiste Eesti juhtide rahapesu kriminaalasja, sest Venemaalt ei saadud tõendeid kätte.
Prokuratuur lõpetas Swedbanki endiste Eesti juhtide rahapesu kriminaalasja, sest Venemaalt ei saadud tõendeid kätte.
Lahkus konjunktuuriinstituudi juhtivteadur Leev Kuum
27. veebruaril lahkus meie hulgast oma 94. eluaastal Eesti Konjunktuuriinstituudis pikka aega juhtivteadurina töötanud majandusteadlane Leev Kuum, teatas instituut.
27. veebruaril lahkus meie hulgast oma 94. eluaastal Eesti Konjunktuuriinstituudis pikka aega juhtivteadurina töötanud majandusteadlane Leev Kuum, teatas instituut.