Mari Mets • 25. aprill 2017 kell 5:00

Arstide plaan: Eesti C-hepatiidi epideemiast vabaks aastaks 2030

Maksa laastava C-hepatiidi viiruse 3D-mudel.  Foto: Shutterstock

Riik peaks ravima kõiki C-hepatiiti nakatunuid parimate kättesaadavate ravimitega, mitte vaid neid, kel juba pöördumatu maksakahjustus käes, sest nii on võimalik vältida uusi nakkusjuhte.

Nii leidsid oma ala tipparstid Riina Salupere, Matti Maimets, Benno Margus ja Kai Zilmer Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi visioonis värskes ajakirja Eesti Arst numbris. Arstide visiooni kohaselt tuleks aastaks 2030 likvideerida Eestis hepatiit C viirusega seotud haigused kui oluline rahvastikutervise probleem. 

Äripäev kirjutas reedel, et Eesti hepatiidihaiged on leidnud nurgataguse tee Indiast C-hepatiidi vastaste odavate kooparavimite saamiseks, sest võrdväärsete ravimite hankimine Eestis on põrgulik teekond. 

Uued tuhandeid eurosid maksvad C-hepatiidi ravimid moodustasid haigekassa mullusest 30 miljoni eurosest eelarveaugust 17%, kuid neid ravimeid antakse vaid nendele patsientidele, kel on pöördumatu tervisekahjustus juba käes. Paljud eestlased on leidnud alternatiivse lahenduse, hankides ravimeid Indiast, sest maksakahjustuseni ei taha keegi oodata.

Selleks, et vältida C-hepatiidi massilist levikut ja vältida uusi nakkusjuhte, peaks nende parimate ehk viirusvastaste ravimitega (alternatiiv väiksema maksakahjustusega patsientidele on ravi odavamate immuunsüsteemi aktiveerivate, kuid tugevate kõrvalmõjudega ravimite interferoonidega - toim) ravima kõiki patsiente, ka neid, kel pole veel vähemalt teise astme maksakahjustust, leidsid arstid.

Ravi olgu kättesaadav kindlustusest sõltumata

Visioon kirjeldab Eesti C-hepatiidi epideemia likvideerimisstrateegia eesmärke ja tegevusplaani aastateks 2018–2030. Peamine eesmärk on panna paika C-hepatiidi viirusega võitlemise prioriteedid ja tegevused. Prioriteet peab olema arstide sõnul C-hepatiidi viirusest põhjustatud haiguste nagu kroonilise hepatiidi, maksatsirroosi ja maksavähi ennetamine, sõeluuringud, õigeaegne diagnoosimine ja kulutõhus ravi.

Oluline on ravikindlustusest olenemata nende patsientide viirusevastane ravi, kes võivad C-hepatiidi viirust ühiskonnas olulisel määral edasi levitada - näiteks homoseksuaalsed mehed, kelle seksuaalkäitumine on suure riskiga; rasestuda soovivad reproduktiivses eas naised; kinnipidamisasutustes viibijad; süstivad narkomaanid. Selle eesmärgi tegevusplaani koostaja ja elluviija võiks olla sotsiaalministeeriumkoos Eesti Haigekassaga, pakuvad arstid välja.

C-hepatiidi ekspertrühma loomine

Eesmärgi täitmise üheks võimaluseks on luua andmekogu (HCV andmekogu), mille analüüs annab ülevaate C-hepatiidi viirusega nakatunuist, viirusevastase ravi saanutest ja viirusevastase ravi vajajatest. See võimaldaks sotsiaalministeeriumil kavandada rahvatervise arengustrateegiat järgnevaiks aastaiks ning planeerida ja analüüsida Eesti Haigekassal viirusevastase ravi rahastamist.

Muu hulgas pakuvad arstid välja, et otstarbekas on luua C-hepatiidi eksperdirühm, kes koostab likvideerimisstrateegia ajaliselt ja sisuliselt detailse tegevusplaani, otsustab eri institutsioonide tööjaotuse ja koostöö üle ning jälgib likvideerimisstrateegia elluviimist.

Hetkel kuum