Äripäev • 12. mai 2017 kell 10:50

Väikepõllumehed soovivad üle 7 miljoni euro toetusi

Põllumees  Foto: Veiko Tõkman

Möödunud nädalal lõppes põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametis (PRIA) väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse neljas taotlusvoor. Eelarves on toetusteks 5 miljonit eurot, 504 väikeettevõtet esitas taotlusi kokku 7 355 060 euro saamiseks, teatas PRIA.

Meetme eesmärk on parandada väikeste põllumajandusettevõtete majanduslikku toimimist, pakkudes neile võimalust põhivara moderniseerimiseks. Sihtgrupiks on FIEd ja äriühingud, kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli eelnenud majandusaastal 4000–14 000 eurot, eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning see moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust.

Maksimaalselt võib üks ettevõtja saada rahastusperioodil 2014-2020 seda toetust 15 000 eurot ning valdavalt taotletaksegi toetust maksimaalses määras korraga. Kõige arvukamalt laekus taotlusi Pärnumaalt, Saaremaalt ja Võrumaalt, kõige vähem Hiiumaalt (vt lisatud tabel). Taotlejate seniste tegevusaladena domineerivad teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimede kasvatus (108), veisekasvatus (78), mesindus (58), puuvilja- ja marjakasvatus. Taotlustega koos esitatud äriplaanid näitavad, et paljud soovivad laiendada tootmist ka muudesse valdkondadesse peale senise põhitegevusala ning tulevase toodangu sortiment muutub mitmekesisemaks.

PRIA analüüsib taotluste vastavust nõuetele ning viib hindamiskriteeriumide alusel läbi taotluste hindamise. Positiivse otsuse saamiseks on vaja koguda vähemalt 14 hindepunkti. Toetusi määratakse paremusjärjestuse alusel ja eelarve ulatuses.

Otsused teeb PRIA 12. juuliks ja maksab seejärel toetusteks määratud summad kuni 75% ulatuses välja. Kuue kuu jooksul pärast toetuse määramist tuleb toetuse saajal äriplaanis kavandatud tegevused vähemalt 75% maksumuse ulatuses ära teha, sh vähemalt 50% kogu kavandatud investeeringust.

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse käesolev taotlusvoor on neljas. Varasema kolme vooru tulemusel on 980 taotlejale toetusi makstud kokku 14 219 891 eurot. Maaelu arengukava 2014-2020 perioodiks on selle meetme rahastamiseks planeeritud 30 miljonit eurot.

Taotlemine 2017 maakondade lõikes taotlejate praeguse tegevuskoha järgiTaotleja tegevuskohtEsitatud taotluste arvTaotletud toetuse summaTaotletud abikõlblik maksumusHARJUMAA43615 296965 535HIIUMAA9133 583180 766IDA-VIRUMAA11161 250230 955JÕGEVAMAA31464 851784 751JÄRVAMAA22329 349666 448LÄÄNEMAA30424 038823 896LÄÄNE-VIRUMAA25353 189527 951PÕLVAMAA33495 000878 640PÄRNUMAA63945 0001 456 744RAPLAMAA24350 000561 635SAAREMAA61855 9081 400 584TARTUMAA46670 000999 790VALGAMAA23325 892629 569VILJANDIMAA34504 900902 555VÕRUMAA49726 8041 212 181Meetme 6.3 IV voor kokku5047 355 06012 222 000

Hetkel kuum