Mari Mets • 26. mai 2017 kell 12:02

Linn ei taha täita ministeeriumi ettekirjutust

TGS Baltic büroo advokaadi Kristina Laarmaa sõnul pole hankija suutmatus hankeprotsessi planeerida ja arvestada võimalike vaidlustega reeglina hankelepingu muutmist õigustavad asjaolud.  Foto: Andres Haabu

Täna kukub tähtaeg, mil Tallinna linn peaks täitma rahandusministeeriumi ettekirjutust tunnistada kehtetuks salaomanikega firma Signaal TM võiduga lõppenud hange, kuid linn otsustas pöörduda kohtusse.

Kristina Laarmaa,, advokaat

Hankija suutmatus hankeprotsessi planeerida ja arvestada võimalike vaidlustega ei ole reeglina hankelepingu muutmist õigustavad asjaolud.

Kohus jättis täna transpordiameti esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata ehk ei läinud läbi linna katse peatada kohtuvaidluse ajaks rahandusministeeriumi ettekirjutus tühistada Signaali hankevõit. Kohtuvaidlus ettekirjutuse enda üle pole veel alanud, sest linn esitas kaebuse alles eile.

Rahandusministeerium tegi eelmisel nädalal Talllinna transpordiametile ettekirjutuse, et see tunnistaks kehtetuks riigihanke, mille võitjaks valiti Küprosele varjunud omanikega firma Signaal TM. Ettekirjutus tuli täita hiljemalt 26. maiks ehk täna. Selle täitmata jätmisel ähvardab linna sunniraha 1000 eurot. Linnal oli samas ka õigus kaevata otsus edasi halduskohtusse ning transpordiameti jurist Urmas Tammiksaar kinnitas, et seda nad ka tegid.

„Ettekirjutust kas täidetakse või vaidlustatakse, meie otsustasime vaidlustada. Esitasime koos vaidlustusega halduskohtusse ka esialgse õiguskaitse taotluse, milles palume see ettekirjutus kaebuse läbivaatamise ajaks peatada,“ ütles Tammiksaar.

Tammiksaare sõnul vaatab kohus esialgse õiguskaitse taotlused kiiresti läbi ja otsust selle kohta, kas ettekirjutuse täitmine ehk ministeeriumi nõue hanke tulemus tühistada peatatakse vaidlustuse menetlemise ajaks või mitte, võib oodata juba täna.

Viieaastase lepingu kõikide Tallinna liikluskorraldusvahendite hooldamiseks Küprosele varjunud omanikega firmaga Signaal võib linn sõlmida alles siis, kui ministeeriumi ettekirjutus tühistatakse, Signaali konkurendi KiirWarreni kaebus lepingukeelu kohta jääb rahuldamata ning otsus rahuldamata jätmisest ka jõustub.

Nimelt esitas samal hankel odavama pakkumise teinud, kuid kaotajaks jäänud firma KiirWarren OÜ riigihangete vaidlustuskomisjoni kaebuse, mille tõttu ei ole lubatud linnal veel kallima pakkumisega võitjaks kuulutatud Signaaliga lepingut sõlmida. „Väiksest asjast nii palju tüli,“ lausus Tammiksaar.

Eelmist Signaali lepingut pikendati erandlikult

Kuna linn on teinud lepingud liiklusmärkide praegusegi hooldaja Signaaliga kindlast kuupäevast kindla kuupäevani ning uus leping hanke võitjaga pidi sõlmitama 1. märtsil ja vana kaotas siis kehtivuse, oli linn sunnitud kasutama riigihangete seaduse sätet, mille kohaselt võib erandlikel asjaoludel juba sõlmitud lepingut muuta, et Signaal saaks veel vana lepingu alusel edasi tegutseda.

„Erandlik asjaolu ongi see, et uus hange on igatpidi vaidlustatud. Kõiki asju pole ju vaja lepingusse sisse kirjutada. Riigihangete seadus annab võimaluse juba sõlmitud lepingut hankijatest mitte tulenevatel asjaoludel muuta. Te kujutate võib olla ette, mis siis toimuma hakkab, kui mitte keegi ei hoolda ega vaheta ühtegi liikluskorraldusvahendit,“ sõnas Tammiksaar.

Riigihangetele spetsialiseerunud TGS Baltic büroo advokaat Kristina Laarmaa aga ütles, et hankija suutmatus hankeprotsessi planeerida ja arvestada võimalike vaidlustega ei ole reeglina hankelepingu muutmist õigustavad asjaolud.

„Kui hanketingimuste kohaselt on hankelepingu täitmise periood sõlmitud konkreetsete kuupäevadena ja lepingutingimustes ei ole reguleeritud lepingu pikenemise võimalusi ja eeltingimusi, siis ei saa hankelepingut automaatselt pikendada. Kui sellises olukorras hankelepingu täitmise perioodi pikendatakse, on tegu hankelepingu muutmisega. Riigihangete seadus keelab hankelepingu olulised muudatused, välja arvatud siis, kui lepingu muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud hankijal võimalik lepingu sõlmimise ajal ette näha ja lepingu muutmata jätmise korral satuks ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamine,“ märkis Laarmaa.

Tallinna liikluskorraldusvahendite hanke üle algatas ministeerium järelevalve kahe nädala eest, et kontrollida hanke korraldamise õiguspärasust.

Taotluse selleks esitas hankel odavama pakkumise teinud, kuid siiski kaotajaks jäänud firma OÜ KiirWarren KL.

Eelmisel nädalal avaldatud järelevalvemenetluse kokkuvõttest selgub, et transpordiamet sätestas hankedokumentides hankelepingu jõustumise ja teenuse osutamise alguse siduvalt kindla kuupäevaga – 1. märts 2017, mis on möödunud, kuid selleks kuupäevaks lepingut ei sõlmitud.

Hankedokumentidest erineva sisuga hankelepingu sõlmimine ei ole aga ühelgi põhjusel seaduslik, mistõttu tuleb hankemenetlus kehtetuks tunnistada, leidis rahandusministeerium.

Hetkel kuum