Äripäev • 30. mai 2017 kell 5:31

Tallinn tühistas segadust külvanud hanke

Signaal TM on paigaldanud ja hooldanud Tallinna liiklusmärke juba aastaid.  Foto: Raul Mee

Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo väljastas möödunud reedel käskkirja, milles tunnistas kehtetuks riigihanke "Liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja hooldusteenuse osutamine 2017-2022", nii nagu rahandusministeerium seda nõudis.

Tallinn oli pandud hanke tühistamisega sundseisu, sest hange tuli tühistada rahandusministeeriumi ettekirjutuse pärast ja kuigi linn läks ettekirjutuse vaidlustamiseks kohtusse, jättis kohus rahuldamata transpordiameti esialgse õiguskaitse taotluse kohtuvaidluse ajaks ettekirjutus peatada. Selle täitmata jätmisel ähvardanuks linna sunniraha 1000 eurot.

Rahandusministeerium tegi Talllinna transpordiametile ettekirjutuse, et see tunnistaks kehtetuks riigihanke, mille võitjaks valiti Küprosele varjunud omanikega firma Signaal TM. Ettekirjutus tuli täita hiljemalt 26. maiks. 

Tallinna liikluskorraldusvahendite hanke üle algatas ministeerium järelevalve, et kontrollida hanke korraldamise õiguspärasust. Taotluse selleks esitas hankel odavama pakkumise teinud, kuid siiski kaotajaks jäänud firma OÜ KiirWarren KL.

Järelevalvemenetluse kokkuvõttest selgub, et transpordiamet sätestas hankedokumentides hankelepingu jõustumise ja teenuse osutamise alguse siduvalt kindla kuupäevaga – 1. märts 2017, mis on möödunud, kuid selleks kuupäevaks lepingut ei sõlmitud. Hankedokumentidest erineva sisuga hankelepingu sõlmimine ei ole aga ühelgi põhjusel seaduslik, mistõttu tuleb hankemenetlus kehtetuks tunnistada, leidis rahandusministeerium.

Hetkel kuum