Tele2 võitis riigilt pool miljonit

Tele2 Eesti tegevjuht Argo Virkebau.  Foto: Raul Mee
Märt Belkin • 5. juuli 2017 kell 5:00

Alates augustist hakkab superministeeriumisse kolivaid ministeeriume ja nende allasutusi teenindama sideoperaator Tele2.

Hange korraldati selleks, et leida sidefirma, mis hakkaks teenindama majandus-, rahandus-, justiits- ja sotsiaalministeeriumi. Just need neli ministeeriumi kolivad tänavu Tallinna uude ühishoonesse. Lisaks hõlmab leping nende allasutusi.

See tähendab, et kokku hakkab Tele2 teenindama 36 riigiasutust riigi infosüsteemi ametist ja EASist vanglate ja kohtuteni. Lepingu sõlmis riik operaatoriga kuni viieks aastaks ning selle rahaline maht on pea 467 000 eurot.

"Praegu kaardistame kõigi 36 riigiasutuse sideteenuste vajadusi. Juba praegu võime öelda, et asutuste senised lahendused ja praegused vajadused on väga erinevad," rääkis Tele2 juht Argo Virkebau.

Hange pole tema sõnul lihtne, pigem vastupidi – seni on kõikidel ministeeriumitel erinevad lahendused ja nende ühildamine saab olema raske. Vaja pole lihtsalt tavalist mobiili, vaid lisaks kõnedele tuleb pakkuda erilahendusi näiteks maanteeametile, veeteede ametile või vanglatele.

Tahab moodsamalt teha

Tele2 tahab vahetada ministeeriumite aegunud tehnoloogilised lahendused välja moodsamate pilvepõhiste teenuste vastu. See peaks ka riigiasutuste sidekulud väikesed hoidma.

"Soovime arvestada võimalikult paljude erisoovidega ning seetõttu on projekt suur väljakutse. Samuti ei ole kõik telefoniliini kasutamisviisid, näiteks analoogmodemside, ISDN-kõneside, faksid enam niivõrd toimekindlad nagu olla võiks, sest nende peale on keeruline ehitada uudseid sidelahendusi," rääkis Virkebau.

Näiteks peab sidefirma plaani viia telefonijaama funktsionaalsused ka mobiiltelefonidesse ja arvutisse. Lauatelefoni ja mobiilside vahel kaovad siis piirid ning riigiasutuste töötajad saavad sisuliselt kõiki telefonikõnesid liikuvalt pidada. Lisaks ei tule riigil osta-rentida nii palju lauatelefone, mis tähendab kulude kokkuhoidu.

Riigihankega võitis Tele2 võimaluse pakkuda superministeeriumile ja selle allasutustele mobiilside- ja lauatelefoniteenuseid viis aastat. Hanke korraldaja oli registrite ja infosüsteemide keskus ehk (RIK).

Ühiselt tellisid sideteenust ühishoonesse kolivad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, rahandusministeerium, justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium.

Lisaks katab leping ka nende ministeeriumite valitsemisala asutusi. Sinna alla lähevad näiteks EAS, lennuamet, KredEx, maanteeamet, tehnilise järelevalve amet, tarbijakaitseamet, andmekaitse infosüsteem, riigi infokimmunikatsiooni sihtasutus, vanglad, prokuratuurid ja kohtud.

Hetkel kuum