Dombrovskis: me ei ründa Iirimaa majandusmudelit

Valdis Dombrovskis  Foto: Scanpix/Reuters
Sirje Rank • 21. september 2017
Jaga lugu:

Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis tutvustas täna Euroopa komisjoni tegevuskava digimajanduse maksustamiseks, tõrjudes seejuures väiteid, et Brüssel läheb nii toimides liikmesriikide majandusmudelite kallale.

Komisjon avaldas täna teatise, milles kirjeldab digimajanduse maksustamise probleemi olemust ning võimalikke lahendusi. Neid arutasid juba läinud nädalavahetusel Tallinnas kohtunud Euroopa Liidu rahandusministrid ning tuleval nädalal jõuavad need Tallinnas toimuval digimajanduse tippkohtumisel valitsusjuhtide lauale.

Probleem on selles, et praegu kehtivad maksureeglid on ajale jalgu jäänud. Digimajanduse ettevõtetel ei ole tingimata enam füüsilist asukohta, millest maksustamisel lähtuda. Riigid vajavad aga jätkuvalt maksutulu ning ettevõtted võrdseid konkurentsitingimusi, sh maksustamise alal.

Komisjoni seisukoht on, et parim on lahendus välja töötada Euroopa Liidu tasandil. Sest kui iga riik kehtestaks oma reeglid eraldi, tooks see kaasa ühtse turu killustumise, muudaks maksureeglid keeruliseks ja segaseks, looks ebaühtlase mänguruumi ning looks võimalused uute maksuaukude tekkeks. See pärsiks Euroopas digimajanduse arengut.

Komisjon leiab, et lahenduse aluseks võib olla juba aastaid töös olev ettevõtete ühtse konsolideeritud maksubaasi algatus CCCTB, mille saaks kohandada digimajanduse jaoks. Kuna aga see on keeruline ja võtab aega, siis võib vahepeal kasutusele võtta mõne lühiajalise lahenduse – näiteks Tallinnas Prantsusmaa rahandusministri Bruno Le Maire’i välja pakutud ühtlustusmaks, mis võtaks digimajanduse ettevõtete maksustamisel aluseks käibe konkreetsel turul.

Komisjon pakub täna avaldatud teatises võimalike alternatiividena välja veel ka digitaalsetelt tehingutelt kinni peetud maksu ning digiteenuste osutamisest või reklaamitegevusest saadud tulu maksustamise.

Detsembriks üksmeel?

Parim lahendus oleks globaalsel tasandil, ütles Dombrovskis pressikonverentsil komisjoni teatist esitledes. Kuna aga arvamused on erinevad ja kõnelused venivad, tahab Euroopa Komisjon esimese sammuna kokkuleppele jõuda Euroopa ühtses nägemuses, millel oleks siis ka globaalses debatis suurem kaal. Eesmärk on detsembriks selline ühine positsioon kokku leppida, et komisjon saaks vastava seaduseelnõu esitada juba tuleva aasta kevadel.

Maksuseadused eeldavad Euroopa Liidus konsensuslikku otsust. Dombrovskise sõnul püütakse seda konsensust leida, ehkki mitmed riigid nagu Iirimaa on taoliste algatuste suhtes kriitilised ja konsensus näib kaheldav. Dombrovskis ei nõustunud, et püüd leida ELis ühtset lähenemist digimajanduse maksustamisele on suunatud selliste riikide nagu Iirimaa maksu- ja majandusmudelite vastu.

„Me ei sea küsimärgi alla riikide maksupoliitikat,“ ütles Dombrovskis. „Probleem on selles, et ettevõtted ei maksa makse seal, kus toimub majandustegevus.“ Selle tagajärjel kaotavad riigid maksutulu ja on juba hakanud ühepoolselt reegleid kehtestama.

 See töö pole alanud täna ega piirdu üksnes Euroopa Liiduga, ütles Dombrovskis ja osutas maksukoostööle, mis toimub OECD egiidi all juba mõned aastad ning mis püüab leida vastumeetmeid kasumite kantimisele võimalikult madala maksutasemega riikidesse (BEPS). Digimajanduse arenedes tekib taolisi võimalusi kasumite kantimiseks aina juurde. „Digimajanduse maksustamine on selles laiemas hoovuses lihtsalt üks element,“ ütles Dombrovskis.

Jaga lugu:
Hetkel kuum