Äripäev • 26. oktoober 2017 kell 15:27

Eesti, Läti ja Leedu ettevõtted saavad Euroopast lisaraha

Eurod  Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa Investeerimisfond (EIF) ja Swedbank suurendasid Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) COSME tagatislepingu alusel Baltimaade ettevõtete rahastamist 160 miljoni euro võrra ehk 325 miljoni euroni.

Seoses Balti riikide väikese ja keskmise suurusega ettevõtete suure rahastamisvajadusega taotles Swedbank COSME limiidi suurendamist. Alates septembrist on uue COSME lepingu kogulimiit Swedbanki Balti filiaalides 325 miljonit eurot. Limiidi suurenemine 160 miljoni euro võrra annab umbes tuhandele Baltimaade ettevõtjale kellel puudub tagatis, võimaluse teostada oma elujõulisi investeerimiskavasid.

„Alates eelmise aasta juulikuust oleme sõlminud 451 lepingut kogumahus 72,3 miljonit eurot,“ ütles Swedbanki ettevõtete panganduse juht Liisi Himma.

COSME programmi alusel annab EIF Swedbankile Euroopa Komisjoni kinnitusega tagatise, mis võimaldab pangal rahastada selliseid ettevõtteid, kes vajavad täiendavaid garantiisid. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks tähendab see soodsamaid rahastamistingimusi ja kapitali paremat kättesaadavust.

COSME programm

COSME on ELi ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm, mis kestab aastail 2014–2020 ja mille kogueelarve on 2,3 miljardit eurot. Vähemalt 60% programmi mahust on mõeldud selleks, et lihtsustada Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) juurdepääsu rahastamisele, ja selleks on kaks finantsinstrumenti. COSME laenutagamisrahastu toetab tagatisi ja finantsasutuste edasigarantiisid, et aidata neil anda VKEdele rohkem laenu ja rahastada kapitalirenti.

Rahastu hõlmab ka VKEde laenurahaportfellide väärtpaberistamist. Samuti investeerib COSME programm COSME kasvuetapi omakapitalirahastu kaudu aktsiafondidesse, mis annavad VKEdele riskikapitali peamiselt laienemise ja kasvu etapil. COSME programm tugineb konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammile (CIP) (2007–2013), mille kaudu anti enam kui 381 000-le Euroopa VKE-le laenudena ligi 21 miljardit eurot ja riskikapitalina üle 3 miljardi euro.

Hetkel kuum