Harry Tuul • 26. oktoober 2017 kell 13:37

Ossinovski keelab töötaja otsingud vanuse ja soo järgi

Jevgeni Ossinovski plaanib muuta korraga viit seadust.  Foto: Andras Kralla

Sotsiaalminister Jevgeni Ossinovski saatis kooskõlatusringile eelnõu, millega läheb korraga muutmisele viis seadust. Peamiselt puudutavad muudatused töövahendusega tegelemist ja renditööjõu vahendamist.

Eelnõu keskmes on plaan keelata tööandjal otsida töötajaid soo, vanuse, puude, usutunnituse või muude diskrimineerimist võimaldavate tunnuste alusel, seisab seletuskirjas.

Muuhulgas saab Tööinspektsioon õigusi ja kohustusi juurde, sest muudatustega tõhustatakse järelevalvet töövahendusteenust osutavate ja renditööjõudu vahendavatele ettevõtjatele seatud teenuse osutamise nõude ja piirangute täitmise üle. Kui kehtiva tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel teeb järelevalvet ettevõtja ja tema majandustegevuse vastavuse üle seaduses sätestatud nõuetele sotsiaalministeerium, siis eelnõu järgi teeb edaspidi riiklikku järelevalvet ettevõtjale seatud nõuete täitmise üle Tööinspektsioon.

Viie seaduse muudatused on koondatud ühte eelnõusse, sest mitu muudatust on omavahel seotud või on sarnased. Muutmisele lähevad tööturuteenuste ja -toetuste seadus, maksukorralduse seadus, soolise võrdõiguslikkuse seadus, töölepingu seadus ja töötuskindlustuse seadus.

Hetkel kuum