Vandeadvokaat arestimajja minema ei pea

Advokaat Tanel Mällas Tallinna linnakohtus 2011. aastal.  Foto: Arno Saar, Õhtuleht/Scanpix
Koit Brinkmann • 2. november 2017 kell 3:00

Riigikohus tühistas vanalinnas asuva hotelli Kolm Õde varasema omanikfirma pankrotimenetluses vandeadvokaat Tanel Mällasele alamates kohtuastmetes määratud kolmepäevase aresti.

Riigikohtu tsiviilkolleegium leidis, et ringkonnakohtu määrus tuleb tühistada materiaalõiguse normi väära kohaldamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu ning asi tuleb saata uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

Tegemist oli Eestis esmakordse juhtumiga, kus vandeadvokaadist endisele ettevõtte juhatuse liikmele määrati kahes kohtuastmes pankrotihaldurile ja kohtule teabe väljastamisest keeldumise eest arest.

Asi sai alguse, kui eelmise aasta sügisel kirjutas Mällas OÜ Johnny H.W. pankrotihaldur Veli Kraavile, et tema valduses on originaaldokumendid Wientjes Consultancy OÜ (Johnny H.W. suurim võlausaldaja) nõuete loovutamise kohta kolmandatele isikutele.

Pankrotihaldur soovis dokumente näha, kuid novembris toimunud pankrotitoimkonna koosolekul rääkis Mällas juba, et neid originaaldokumente ei olegi enam tema valduses. Ta enda sõnul küll teab, kelle käes need on, kuid ei ütle seda.

Veebruaris tegi Kraavi kohtule taotluse, milles palus pankrotimenetluse otsese takistamise tõttu kohaldada Mällase suhtes aresti. Takistamine seisneb selles, et Mällase väitel on tema käes olulised originaaldokumendid, kuid samas keeldub ta neid ka kohtu nõudmisel väljastamast, samuti keeldub ta koostööst pankrotihalduriga.

Harju maakohus määraski selle aasta veebruaris Mällasele pankrotimenetluse takistamise eest kolme päeva pikkuse aresti.

„Käimasolevat kohtuasja ma kommenteerida ei saa. Siiski kinnitan, et esitan kohtule määruskaebuse,“ vastas Mällas maakohtu määruse järel märtsis Äripäeva kommentaaripalvele.

Ringkonnakohus jättis aga aprillis maakohtu määruse muutmata.

Dokumendid said esitatud

Peale ringkonnakohtu määrust esitas Mällas Harju maakohtule nõutud dokumendid ja juba riigikohtule esitatud määruskaebuses leidis ta, et aresti kohaldamise alus on seega ära langenud.

Pankrotihaldur Kraavi vaidles määruskaebusele vastu. Pankrotihalduril oli vaja originaaldokumente põhjendatud kahtluse tõttu, et osa võlgnikuga seotud olulisi dokumente võib olla võltsitud. Kraavi hinnangul oli vale Mällase väide, et originaaldokumendid on kohtule esitatud, sest pärast ringkonnakohtu määrust dokumentidest tehtud notari poolt tõestatud koopiad ei ole originaaldokumendid.

Riigikohtu tsiviilkolleegium leidis aga, et kui kohus ei olnud lahendis märkinud, kas dokument tuleb esitada originaali või ärakirjana, siis on dokumente esitama kohustatud isikul õigus eeldada, et ärakirja esitades on ta oma kohustuse täitnud.

Varem oli ringkonnakohus maakohtu määruse jõusse jätmist põhjendanud nii sellega, et Mällas ei ole selgitanud, kuidas originaaldokumendid tema valdusest välja läksid, kui ka sellega, et maakohtule esitatud dokumendid ei ole originaalid, mida Mällas väitis varem enda käes olevat.

Kohustus täidetud

Riigikohus märkis, et isegi kui need etteheited on õiged, siis praegusel juhul ei ole need asjakohased. Mällasele määrati arest dokumentide esitamata jätmise eest ja selle kohustuse sai ta koopiate esitamisega lugeda täidetuks.

Lisaks leidis riigikohus, et ei maakohtu ega ringkonnakohtu määrusest nähtu, milliste konkreetsete dokumentide esitamata jätmist Mällasele ette heidetakse. Nii on talle kohaldatud sunnivahendit (vabaduse võtmist), ilma et selleks pankrotiseaduse järgi alust andvaid faktilisi asjaolusid oleks kohaselt tuvastatud.

Riigikohus tühistas ringkonnakohtu määruse ja saatis asja ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks. Asja lahendamisel tuleb arvestada riigikohtu juhiseid õiguse kohaldamise kohta.

Tallinna vanalinnas asuv hotell Kolm Õde  Foto: Andres Haabu

Korraga nii tsviil- kui ka kriminaalmenetlus

Eelmise aasta septembris kirjutas Äripäev Tallinna vanalinnas asuva hotelli Kolm Õde ümber toimuvatest tsiviilvaidlusest ning kriminaaluurimisest.

Hotelli endise omaniku OÜ Johnny H.W. (varem Kolm Õde OÜ) pankrotihaldur Veli Kraavi esitas Harju maakohtusse üle 5 miljoni euro suuruse nõude seoses väidetavate kantimistehingutega. Tegemist on hotelli tagasivõitmise nõude ja/või kahju hüvitamise nõudega ning hagi on esitatud Tallinna Äripanga, panga tütarfirma TBB Liisingu ning ekspolitseiniku, praegu peamiselt kinnisvaravaldkonnas tegutseva Veiko Kulla ettevõtte Petramark OÜ vastu.

Peale tsiviilvaidluse ning Põhja ringkonnaprokuratuuri algatatud kriminaalasja, milles kahtlustatakse võltsimist seoses samade tehingutega, jätkub paralleelselt ka Johnny H.W. pankrotimenetlus.

Hetkel kuum