Äripäev • 5. veebruar 2018 kell 5:51

Täna arutatakse läbi uus jäätmeseadus

Tallinnas Silikaltsiidi tänaval riigimaale ebaseaduslikult kuhjatud jäätmed.  Foto: Andres Haabu

Täna arutab riigikogu keskkonnakomisjon huvigruppidelt saadetud jäätmeseaduse eelnõu muudatusettepanekuid.

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra loetles üles arutusele tulevad põhiteemad: kes on tootja, mis on tootja põhikohustused, pakendiorganisatsiooni tegevusluba, probleemtootja kohustused, kollektiivne vastutus probleemjäätmete eest, probleemtoodete tootja rahalise tagatise suurus jm.

Elanikkonna ja jäätmekäitlusettevõtete jaoks on üks olulisem muudatus olmejäätmete veo teenuse hinna kujunemine. Selleks, et motiveerida inimesi jäätmeid senisest enam sortima, tuleb uue korra järgi prügiveo arvel eraldi näidata hinnad liigiti kogutud jäätmete ja segaolmejäätmete eest. Kuna liigiti kogutud jäätmete äraandmine on oluliselt odavam segaolmejäätmete äraandmisest, saab arvel hinna erinevuse väljatoomisel kliente motiveerida näiteks paberit ja pakendeid segaolmejäätmetesse mitte viskama.

Muudatusi on ka vanarehvide, patarei- ja akujäätmete ning kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumise ja taaskasutamise korraldamises. Edaspidi on nende toodete tootjad ehk valmistajad või maaletoojad, kohustatud liituma või sõlmima lepingu tootjavastutusorganisatsiooniga. Seni oli see vabatahtlik.

Tänasele komisjoni istungile on kutsutud Ekogaisma Eesti OÜ, MTÜ Eesti Elektroonikaromu, Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus MTÜ ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajad.

Hetkel kuum