• Jaga lugu:

  Kohus: Rosimannused ei osalenud Autorollole kahju tekitamises

  Kolmandal ringil Tallinna ringkonnakohtus olnud Autorollo pankrotihaldurite hagi Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse ning endise advokaadi Siim Roode ja Njord advokaadibüroo vastu rahuldati täna osaliselt ainult Roode ja Njordi vastu.

  Rain Rosimannuse vastu esitatud nõude jättis ringkonnakohus rahuldamata ning muutmata jäi ka juba maakohtus rahuldamata jäänud hagi Keit Pentus-Rosimannuse vastu. Kuid Roode ja Njord advokaadibüroo peavad osaühingu Autorollo pankrotivarasse maksma solidaarselt kahju hüvitamiseks 120 052 eurot ja viivist 51 123 eurot.
  Muu hulgas pidas ringkonnakohus oma 58-leheküljelises otsuses ebaõigeks apellatsioonkaebuse väidet, et maakohus ei ole hinnanud asjaolu, et Autorollo pangatehinguid tehti riigikogu arvutitest ajal, kui Keit Pentus-Rosimannus oli riigikogu liige, ja talle kuuluva maja ja korteri arvutitest. Väino Pentus on tunnistajana varem selgitanud, et haiglas oleku ajal sai ta käia väljas ja et on teinud hulgaliselt ülekandeid eri arvutitest. Väino Pentus kinnitas ka, et keegi teine tema kasutuses olevat Autorollo internetipanga kasutajatunnust ei kasutanud.
  Ringkonnakohtu kolleegium nõustus maakohtuga, et isegi juhul, kui Keit Pentus-Rosimannuse teadmisel tehti tema kasutuses olevatelt IP-aadressidelt Väino Pentuse poolt üksikuid makseid, ei saa sellest järeldada äriühingu mõjutamist äriseadustiku mõttes.
  Samuti nõustuti maakohtuga, et ainuüksi IP-aadresside järgi ei saa tuvastada, kes tegelikult makse tegi. Hageja väitis apellatsioonkaebuses, et kui toiming on tehtud teatud IP-aadressilt, siis tuleb eeldada, et selle tegi arvuti kasutaja. Kolleegium leidis, et muude tõendite puudumisel võib olla hageja järeldus õige, kuid Väino Pentuse tunnistajana antud ütlusi arvestades on see eeldus kummutatud.
  Asjaolust, et Keit Pentus-Rosimannus sõidutas Väino Pentuse notari juurde Autorollo osa müügitehingut vormistama, ei saa ringkonnakohtu hinnangul järeldada, et tegemist oleks mõjutamisega. Pigem oli kolleegiumi arvates tegemist tütre poolt isa aitamisega, kuna Väino Pentus oli sellel ajal haiglas ja tema liikumisvõimalused olid piiratud.
  Rain Rosimannusel oluline mõju Väino Pentuse üle
  Maakohus oli varem e-kirjade, tunnistajate ütluste, pankrotihaldurile antud seletuste ja poole vande all antud seletuse põhjal tuvastanud, et Rain Rosimannusel oli Väino Pentuse ja Autorollo üle mõju, mida ära kasutades kallutas ta Väino Pentust tegema äriühingule kahjulikke tehinguid.
  Kolleegium nõustus maakohtu järeldusega, et Rain Rosimannusel oli Väino Pentuse üle oluline mõju ja seda eelkõige isikliku suhte kaudu, kuna ta oli Väino Pentuse väimees ja isik, kellel on ärialal tegutsemise kogemusi. Väino Pentus on tunnistajana antud ütlustes selgitanud, et arutas Rain Rosimannusega Autorollo majandusasju, Rosimannus soovitas talle Roodet ning haiguse ajal Rain Rosimannus ja Keit Pentus-Rosimannus aitasid tal hoida ennast kursis Autorollos toimuvaga.
  Kolleegium nõustus Rain Rosimannusega, et äriseadustikus § 1671 lg-s 1 sätestatud mõjutamistegu ei saa toimuda tegevusetusena, vaid eeldab mõjutaja aktiivset tegu eesmärgiga mõjutada äriühingu juhti tegutsema äriühingut kahjustavalt.
  Äriseadustiku mõttes ei saa pidada osaühingu juhatuse liikme mõjutamiseks üksnes seda, et juhtorgani liige küsis väidetavalt mõjutajalt nõu või usaldas teda mingis küsimuses kui asjatundjat või kui isik, keda peetakse mõjutajaks, viibis juures ärikohtumistel. Osaühingu mõjutamine kujutab endast nõu andmisega võrreldes intensiivsemat ja teistsuguse sisuga tegevust. Ringkonnakohus leidis, et hageja ei ole esile toonud selliseid asjaolusid ega esitanud tõendeid, millest nähtuks Rain Rosimannuse teadlik tegevus, mõjutamaks Väino Pentust tegema Autorollole kahjulikke tehinguid.
  Asjaolusid, mis seoks Rain Rosimannust AutoHillsi asutamisega ja viitaks sellele, et ta oleks tahtlikult käitunud vastuolus heade kommetega, hageja ringkonnakohtu arvates esile ei ole toonud. Sellest, et Rain Rosimannusele oli teada Autorollo maksejõuetus, talle saadeti Autorolloga seotud e-kirjade koopiad ja ta on osalenud üksikutel kohtumistel puutuvalt Autorolloga, kuid sedagi passiivselt ja mitte otsustajana, sellist järeldust teha ei saa.
  Roode vastutab
  Ringkonnakohtu kolleegiumi arvates saab Siim Roode tegevuse puhul tahtliku heade kommete vastase käitumisena käsitleda tegevust alates AutoHillsi asutamisega seonduvast, kuna selle tagajärjel muutus Autorollo püsivalt maksejõuetuks.
  Vaatamata sellele, et kõigile tehingutele on alla kirjutanud Väino Pentus, leiab kolleegium, et kõik AutoHillsi asutamisega ja osa võõrandamisega seotud tehingud ja toimingud korraldas Roode ja Väino Pentus nõustus tema tegevusega.
  Kolleegium leidis, et Roode tegevuse ja Autorollole tekkinud kahju vahel on põhjuslik seos. Juhul kui Roode ei oleks korraldanud Autorollo likviidsete põhivahendite võõrandamist kohase vastusoorituseta, oleks Autorollol olnud isegi juhul, kui majandustegevus poleks uuesti käivitunud, võimalik need ise müüa ja vältida maksejõuetuks muutumist viisil, kus enamiku võlausaldajate nõuded jäid täies ulatuses rahuldamata.
  Arvestades asjaolu, et Roode oli vandeadvokaat, kellel on eeldatavalt kõrgtasemel teadmised õigusvaldkonnas, ja seda, et ta on tegutsenud pikemat aega äriühingute nõustamisel, sh ka maksejõuetusega seoses, siis Roode, asudes käsundit täitma viisil, kus ta pidi ette nägema, et isik, kellele ta teenust osutab, muutub tema tegevuse tulemusel maksejõuetuks, põhjustas kahju tahtlikult.
  Alates AutoHillsile kogu Autorollo likviidse põhivara üleandmisest pidi Roode ette nägema, et Autorollo muutub selle tagajärjel püsivalt maksejõuetuks ja ei ole võimeline äritegevust jätkama ega oma kohustusi täitma.  
  Ringkonnakohtu otsuse peale võib kassatsiooni korras edasi kaevata riigikohtusse.
  Kolmandat korda ringkonnakohtus
  Esimesel korral mõistis ringkonnakohus Keit Pentus-Rosimannuselt, Rain Rosimannuselt, Siim Roodelt ja Njord advokaadibüroolt Autorollo pankrotihaldurite kasuks solidaarselt välja ligi 164 000 eurot ning viivise. Teisel menetlemisel jättis ringkonnakohus aga kõik nõuded rahuldamata. Eelmise aasta maikuus saatis riigikohus asja ringkonnakohtule tagasi juba kolmandat korda otsuse tegemiseks.
  Autorollo pankrot kuulutati välja 2011. aastal ning aasta hiljem esitasid pankrotihaldurid ligi 580 000-eurose tsiviilhagi Keit Pentus-Rosimannuse, Rain Rosimannuse ja vandeadvokaat Siim Roode ning Roode osalusega ettevõtete Roode & Partnerid ning MAQS Law Firm advokaadibüroo vastu.
  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum
Seotud lood

Egle Heinsar: edukas Eesti algab vaesteta ühiskonnast – 220 eurot kuus kõige haavatavamatele
Tõeliselt edukas riik saame olla alles siis, kui meil pole vaeseid. Kui me ei jõua teha tervet kodanikupalka, tehkem sellest veerandki – kõige haavatavamale ühiskonnakihile, kirjutab sotsiaaldemokraat Egle Heinsar arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Tõeliselt edukas riik saame olla alles siis, kui meil pole vaeseid. Kui me ei jõua teha tervet kodanikupalka, tehkem sellest veerandki – kõige haavatavamale ühiskonnakihile, kirjutab sotsiaaldemokraat Egle Heinsar arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Tallinna börs pani nädalale rohelise punkti
Kõik kolm Balti börsi lõpetasid nädala plusspoolel; enim tõusis Tallinna indeks.
Kõik kolm Balti börsi lõpetasid nädala plusspoolel; enim tõusis Tallinna indeks.
Tahe Outdoors suurendas kahjumit
Spordivarustuse tootja Tahe Outdoors kasvatas läinud aastal küll käivet, ent samas paisus ka kahjum.
Spordivarustuse tootja Tahe Outdoors kasvatas läinud aastal küll käivet, ent samas paisus ka kahjum.
20 aastat Elisat juhtinud Sami Seppänen lahkub ametist Lisatud Seppäneni kommentaar!
Elisa Eesti AS tegevjuhi ja juhatuse esimehena alustas 1. detsembril 2021 Andrus Hiiepuu. Teatepulga andis Hiiepuule üle Sami Seppänen, kes on Elisat juhtinud üle 20 aasta.
Elisa Eesti AS tegevjuhi ja juhatuse esimehena alustas 1. detsembril 2021 Andrus Hiiepuu. Teatepulga andis Hiiepuule üle Sami Seppänen, kes on Elisat juhtinud üle 20 aasta.