Äripäev • 22. märts 2018 kell 9:45

Ajateenistusest kõrvalehoidja jääb juhiloast ilma

vahipataljon  Foto: Raul Mee

Valitsus kiitis täna heaks seaduseelnõu, mis annab võimaluse hakata piirama kaitseväekohustuse täitmisest kõrvalehoidjatele väljastatud õiguste ja lubade kehtivust ning väljastamist.

Lõpliku otsuse langetab igal konkreetsel juhul halduskohus.

Kaitsevägi ja kaitseressursside amet saavad hakata kohtult taotlema mootorsõiduki juhtimise õiguse, väikelaeva ja jeti juhtimise õiguse, relvaloa, relva soetamisloa, kalastuskaardi ning jahipidamisõiguse kehtivuse peatamist või väljastamist. Piiravate meetmete rakendamist taotletaks puhul, kui isik hoiab hoolimata hoiatustest ning korduvate kutsete saatmisest jätkuvalt kaitseväekohustuse täitmisest kõrvale.

Kaitseminister Jüri Luik sõnas, et eelnõu eesmärk on vähendada kaitseväekohustuse täitmisest kõrvalehoidjate hulka. „Väikeriigis nagu Eesti on reservarmeel ülioluline roll ja kaitseväekohustuse täitmata jätmine ei ole naljaasi. See on kohustus, mille täitmist tuleb võtta  tõsiselt,“ ütles Luik.

Uute meetmete määramisel lähtus kaitseministeerium Soome kogemusest, kus kaitseväekohuslastel,  kes keelduvad asumast aja- või asendusteenistusse, piiratakse reisidokumentide väljastamist. Soomes karistatakse kõrvalehoidjaid ka vanglakaristuse või koduarestiga.

Eelmisel aastal jättis arstlikku komisjoni esmakordsel kutsumisel ilmumata 17% kutsututest.

Hetkel kuum