Koit Brinkmann • 26. märts 2018 kell 11:45

Kohtla-Järve läheb ekslinnapea vastu kohtusse

Esimene kohtuistung 2014.a kevadel Kohtla-Järve tollase linnapea Jevgeni Solovjovi (keskel) ning linnapea nõunikuks olnud Jüri Kollo (paremal) kriminaalasjas.  Foto: Andres Haabu

Naistepäeval Kohtla-Järve linnavalitsuses toimunud riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungil rääkis linnapea Ljudmilla Jantšenko, et hagi eelmise linnapea Jevgeni Solovjovi vastu valmib sel kuul ning siis minnakse ka kohtusse.

Jantšenko rääkis korruptsioonivastase erikomisjoni liikmete küsimustele vastates, et hagi koostamisega tegeleb advokaadibüroo ning see peaks valmima märtsikuu jooksul.

Peale seda, kui 2016.a augustis jõustus Solovjovi ja Jüri Kollo süüdimõistev kohtuotsus, valiti linnapeaks seni abilinnapea ametis olnud Jantšenko. Linnavalitsus palkas kohe ka advokaadibüroo, analüüsimaks, kuidas Kohtla-Järve linnavalitsus peaks endiste linnajuhtide tekitatud varalise kahju osas edasi tegutsema. Advokaadibürool paluti teha kohtuvälise kokkuleppe sõlmimise ettepanek kuriteo tulemusel raha endale saanud ASile N&V, arvetele alla kirjutanud linnapea Solovjovile ja aktidele alla kirjutanud abilinnapea Kollole.

Analüüsist selgus aga, et Kollole hagi esitamine oli juba aegunud ja kohaliku suurärimehe Nikolai Ossipenko firmale N&V ei saagi hagi esitada, kuna prokurör oli süüdistusest loobunud.

Seega saab Kohtla-Järve linnavalitsus praegu esitada 210 200 euro väljamõistmiseks hagi ainult Solovjovi vastu.

Eelmise aasta augustis teatas Solovjov Äripäevale, et ei kavatse Kohtla-Järve linnale midagi maksta. „Muidugi ei hakka ma seda raha tasuma. Ma tahan teada, mille alusel Kohtla-Järve linnavalitsus seda minult nõuab. Need aktid ja maksekorraldused, mis toona esitati, on tunnistatud ju kehtetuks,“ imestas linnapea ametist sunnitud lahkumise järel Ossipenkole kuuluvas Uikala prügilas arendusdirektori kohale maandunud Solovjov läinud suvel.

Hiigelkahju linnale

Kriminaaluurimise käigus selgitati välja, et Kohtla-Järve linn maksis teede-tänavate hooldustööde eest aktides esitatud valeandmete tõttu kohaliku mõjuka suurärimehe Nikolai Ossipenko firmale N&V 852 000 eurot enam, kui ettevõttel olnuks õigus saada.

Viru maakohus otsustas, et linnale kahju tekitamise eest vastutavad Solovjov ja Kollo ning mõistis neilt solidaarselt välja 210 200 eurot. Lisaks mõistis esimese astme kohus Kollolt veel välja 840 069 eurot.

Ringkonnakohus aga tühistas need tsiviilnõuded, leides, et maakohtul puudus alus lahendada kriminaalmenetluses tekitatud kahju hüvitamise küsimust. Otsuses viidati riigikohtu lahendile, mille järgi ei ole õigusmõistmise põhimõtetega kooskõlas see, kui süüdistatav saab tema vastu esitatud nõudest üksikasjalikult teada alles kohtuotsusest.

Et terve kohtumenetluse aja töötas Solovjov edasi linnapeana ja Kollo tema nõunikuna, siis kahjukannataja Kohtla-Järve linn sel ajal loomulikult mingit nõuet N&V vastu ei esitanud.

Kohtla-Järve linnaelanike kaukast üle 850 000 euro lihtsalt niisama saanud N&V ning Ossipenko pääsesid aga kohtust puhaste paberitega. Parandamatult haigestunud suurärimehe suhtes lõpetati kriminaalmenetlus ning juriidilise trikiga pääses kriminaalasjast ka AS N&V, mis ühendati uude äriühingusse nimega OÜ N&V. Vana N&V aga kustutati äriregistrist. Lisaks kõigele tuli riigil hüvitada N&V-le ka 21 000 euro eest advokaadikulusid.

Teeaugud juhatasid kriminaalasjani

Kapo alustas 2009. aasta märtsis kriminaalasja tingnimetusega „Ööbik“ (vihje Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjovi nimele, solovei on vene keeles ööbik). Info järgi saavat linnapea Solovjov ärimees Nikolai Ossipenkolt Tiit Lillemetsa vahendusel altkäemaksu. Lillemets on Ossipenko kasupoeg ja töötas sel ajal Ossipenko firmas.

Samal ajal, kui algatati kriminaalasi, arvutas linnavalitsuse teehoiu vanemspetsialist teeaukude remondi auditi jaoks töid kokku. Ehmatuseks selgus, et 2007 detsembrist kuni 2008 detsembrini Ossipenko koostatud, allkirjastatud ja AS N&V poolt linnavalitsusele esitatud auguremontide aktides olid valeandmed. Kirjas oli tänavaid, mida Kohtla ja Ahtme linnaosas üldse polegi, mitmetel tänavalõikudel oli auke remonditud suuremal pindalal, kui oli tänavalõikude üldpind. Kõik arved maksis linnavalitsus linnapea korraldusel.

Kui Solovjov sai avastusest teada, võttis ta aktide originaalid ning ametniku ülevaate enda kätte. Eksite, kui arvate, et linnapea hakkas Ossipenko firmalt enammakstud raha tagasi nõudma. Selle asemel pöördus ta otse Ossipenko poole ja organiseeris dokumentide võltsimise. Koostati 14 uut akti, milles muudeti tööde sisu.

Linnapea ärimehe lõa otsas

Uued aktid allkirjastasid Ossipenko ja linnavalitsuse poolt abilinnapea Jüri Kollo ning need sokutati linnavalitsuse dokumentide hulka. Nii vanade kui ümbertehtud aktide versioonid leiti ka läbiotsimisel Ossipenkolt äravõetud mälupulgalt.

Kuid see ehmatus ei viinud kambajõmme veel verest välja. Näiteks mõni kuu hiljem andis Solovjov Kollole korralduse maksta N&V-le pindamistööde eest, mida polnud veel alustatudki.

Kui 2009 maikuu lõpul rääkis Ossipenko korduvalt Lillemetsaga dokumentide ümbertegemisest ja tänavate mahavõtmisest, oli Solovjov just naasnud abikaasaga nädalaselt puhkuselt Kreeta saarel. Enne puhkust kohtus ta pidevalt Ossipenkoga ning arutas linnavalitsuse hangetega seotud küsimusi. Kapo allika arvates sai Solovjov Kreetale sõitmiseks raha Ossipenkolt ning vastutasuks pidi linnapea kindlustama ka edaspidi riigihangetel suurärimehe firma võidud. Hiljem kohtus see puhkuse-teema läbi ei käinud.

Ärimees ja keskerakondlasest linnapea suhtlesid väga tihedalt, lisaks kohtumistele helistati teineteisele alatasa. Näiteks 2008 märtsist kuni 2009 aprillini tegid nad 108 kõnet.

Kuna vana leping sai läbi ja uut polnud veel sõlmitud, tuli linnavalitsusel 2009 augustis leida septembrikuuks teede-tänavate hooldaja. Selleks korraldati väljakuulutamata läbirääkimistega hange.

Enne konkursi ametlikku väljakuulutamist leppisid Solovjov ja Ossipenko linnapea kabinetis kokku, et võitjaks tuleb N&V. Sealsamas palus Solovjov nimetada Ossipenkol ülejäänud kaks ettevõtet, kellele linnavalitsusel tuleks saata pakkumiskutsed. Loomulikult olid nende kahe kohaliku firma juhid kohe nõus pakkumisel osalema. Nad said ka aru, et seda on vaja teha ainult N&V võidu kindlustamiseks ning mingit materiaalset kasu nad ise sellest ei saanud.

Hetkel kuum