LEXTAL toetab TLTs kinni peetud vandeadvokaati

Lextali vandeadvokaat Alar Urm peeti teisipäeval Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse liikmena kinni.  Foto: Scanpix/Postimees
Kristel Härma • 6. aprill 2018 kell 7:45

LEXTALi juhtivpartneri Marge Männiko kinnitusel ei puuduta nende vandeadvokaadi Alar Urmi Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse liikmena kinnipidamine tema kutsetegevust ja büroo toetab Urmi.

Sel nädalal pidasid keskkriminaalpolitsei ametnikud kinni Tallinna Linnatranspordi ASi neli juhtivtöötajat, kellest kolme kahtlustatakse riigihangete nõuete rikkumises ning eelise andmises ja ühte altkäemaksu võtmises. Kinni peeti linna transpordiettevõtte juhatusse kuuluv advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Alar Urm, bussiliiklusteenistuse direktor Andres Herkel, bussiremonditöökodade juht Hannes Erbsen ning bussiremonditöökodade asejuht Jaanus Vink.

LEXTALi juhtivpartner vandeadvokaat Marge Männiko kinnitas, et juhtum ei puuduta Alar Urmi kui vandeadvokaadi kutsetegevust, sest ta ei tegutsenud Tallinna Linnatranspordi juhatuse liikmeks olles advokaadina.

Järgneb Marge Männikoga kirjalikult tehtud intervjuu:

Milline töösuhe on Alar Urmil Tallinna Linnatranspordi ASis? Milliseid ülesandeid ta seal täitis?

Selgituseks ütlen, et see juhtum ei puuduta kuidagi Alar Urmi kui vandeadvokaadi kutsetegevust. Tema juhatuse liikmeks olek Tallinna Linnatranspordi ASis on olnud advokaadi kutsetegevuse väline. Meile teadaolevalt ei ole tal Tallinna Linnatranspordi ASiga töösuhet, ta täidab vaid juhatuse liikme kohustusi, mis meile teadaolevalt on eelkõige seotud Tallinna Linnatranspordi ASis taristuprojektidega (trammiteede renoveerimine ja ehitamine, trammide renoveerimine). Juhatuse liikme konkreetsemate kohustuste kohta saab selgitusi anda Tallinna Linnatranspordi AS.

Kas need kahtlustused on õigustatud? Kas näete süüdistustel perspektiivi?

Kõige olulisem on mõista, et Alar Urmi ei kahtlustata altkäemaksu võtmises ja talle ei ole esitatud süüdistust. Alar Urmi kahtlustus on seotud ainult ühe 2018. aastal alustatud ja ilma lepinguta lõpetatud riigihanke tehnilise kirjelduse dokumentidega. Küsimus on väidetavas riigihangete seaduse nõuete rikkumises, kusjuures juhatus tühistas vaidlusaluse hanke. Seega on väga oluline vahet teha Alar Urmi tööd puudutavatel küsimustel ja meedias käsitletud altkäemaksukahtlustusel, mis on esitatud Jaanus Vingile. Asjaolud nende kahe puhul on täiesti erinevad ega ole omavahel seotud. Meil oleva info põhjal ei ole kahtlustused põhjendatud ega perspektiivikad.  

Kas ka LEXTALis toimus läbiotsimine? Kas olete saanud Urmiga pärast vahistamist suhelda?

Ei, LEXTALis ei ole toimunud läbiotsimist. Rõhutan ka, et Alar Urmi ei ole vahistatud ja prokuratuur ei ole ka sellist taotlust esitanud. Alar peeti kinni teisipäeval vaid mõneks tunniks, mil toimus ütluste andmine. Kohtusin Alariga kolmapäeval, juhtunu on muidugi inimlikult ebameeldiv ning tekitab asjatut mainekahju, kuid usume, et asi saab veel kohtueelselt positiivse lahenduse, st et prokuratuur lõpetab Alari suhtes kriminaalasja.

Kes teda esindab? Mis Urmi klientidest edasi saab?

Alar Urmi esindavad LEXTALi advokaadid. Juhtum ei puuduta kuidagi Alar Urmi kui vandeadvokaadi kutsetegevust ega tema kliente.

Kuidas maandate riske, kui teie advokaadid on ettevõtte juhatuses?

Ühingu juhtorgani liikmeks olek tähendab alati vastutust ja sellega peavad kõik juhtorgani liikmed arvestama. Tavaliselt advokaadid kutsetegevuse raames ettevõtete juhatustes ei ole, see on väga erandlik ja sellisel juhul katab advokaadi kutsetegevusega kaasnevad riskid advokaadibüroo vastutuskindlustus (kõnealusel juhul ei tegutsenud Alar Urm Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse liikmeks olles advokaadina).

Mida üldse juhtunust arvate ja kuidas mõjutab see LEXTALit ning Urmi tööd advokaadina?

Büroo on asjaoludega kursis ja toetab Alar Urmi. Loodetavasti lõpeb menetlus kiiresti ega mõjuta LEXTALit ega Alar Urmi tööd advokaadina. Saame aru, et Alar Urm on hindamatu õiguskogemusega edukate riigihangete korraldamisel, mille tõttu Tallinna Linnatranspordi AS ta Ülemiste trammitee projekti haldamiseks ka juhatusse kaasas, ent praegu toimuv riivab õiglustunnet. Kordan – Alar Urm ei ole kuidagi seotud meedias käsitletava altkäemaksu kahtlustusega ning mainitud isikute tegevusega. Loodame, et prokuratuur jõuab peagi samale arusaamisele ja Alar Urmi hea nime kahjustamine lõpeb.

Hetkel kuum