Äripäev • 19. aprill 2018 kell 9:31

Riik toetab 2,2 miljoniga prügivedu

Prügikuhjade vahel on ka üks Peugeot' sõiduauto vare.  Foto: Andres Haabu

Valitsus eraldab kohalikele omavalitsustele toetusfondist 2,2 miljonit eurot, et edendada jäätmete sorteerimist. Toetust saab 57 omavalitsust, kes täitsid esitatud nõuded, lisab rahandusministeerium.

Toetuse saamiseks peab omavalitsuses olema jäätmejaama kasutamise võimalus ja korraldatud jäätmevedu. Samuti peab omavalitsusel olema kehtiv jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri ning asutatud jäätmevedajate register. Tingimuste täitmist hindas keskkonnaamet.

Kõiki tingimusi täitsid 37 omavalitsust. Kogu territooriumi ulatuses ei täitnud tingimusi 20 omavalitsust ning seetõttu saavad need ka toetust osaliselt. Toetust ei saanud 22 omavalitsust, kellest 13 ei tõestanud tingimuste täitmist ning üheksal ei olnud tagatud elanike ligipääs nõuetele vastavasse jäätmejaama.

Toetuse jaotamist arvestatakse omavalitsustes registreeritud majapidamiste arvu järgi.

Hetkel kuum