Äripäev • 1. mai 2018 kell 11:15

Riik korrastab investeerimistoetuste jagamist

Foto: PantherMedia/Scanpix

Valitsus otsustas luua ühtse rakendusteenuse ning teha seetõttu täiendusi 2014?2020 aasta struktuuritoetuse ja teistesse seadustesse.

Eelnõu näeb ette koondada rahandus- ja maaeluministeeriumi toetuste andmise teenused kokku Riigi Tugiteenuste Keskusesse.

Praegu jagatakse maaeluministeerium regionaalprogrammi toetust EASi kaudu, kuid eelnõu järgi läheb see üle Riigi Tugiteenuste Keskusele, kuhu viiakse ka riigieelarvest rahastavad regionaalarenguprogrammid, näiteks Setomaa ja Peipsiveere arenguprogramm, kergliiklusteede toetusskeem, hajaasustuse ja väikesaarte programm.

Keskkonnaministeerium plaanib toetust, millega hüvitatakse füüsilistele isikutele elamute kinnistusiseseid vee- ja kanalisatsioonitrassi ehituskulud. Praegu saab füüsilisele isikule anda toetust vaid lõppsaaja rollis, ehk toetuse saaja vahendab inimesele toetust, näiteks õppestipendiumid ja uurimisgarandid.

Eelnõuga jäetakse regionaalsete investeeringutoetuste programmi eesmärgist välja viide, et see peab olema seotud laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste hoolekande-, õppimis-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimustega. Programmi tingimused kehtestatakse edaspidi valitsuse määruse asemel ministri määrusega.

Hetkel kuum