Kristjan Pruul • 3. mai 2018 kell 8:00

Taani finantsinspektsioon suges Dansket

Danske lahkub vaikselt Eestist.  Foto: Andras Kralla

Taani finantsjärelevalve otsustas väljastada Danskele Eesti rahapesuprobleemide pärast ühtekokku kaheksa noomitust ning käskis pangal riskide maandamiseks 5 miljardit Taani krooni eraldi reservi panna.

Taani finantsjärelevalve (FSA) hindas Danske Banki juhtkonna rolli seoses praeguseks suletud mitteresidentide kontodega Eesti filiaalis. Selle auditeerimise tulemusel kirjutas järelevalveasutus pangale kaheksa ettekirjutust ja kaheksa noomitust, millega pank on ka nõustunud.

"Võtame FSA kriitikat väga tõsiselt," ütles Danske Banki juht Thomas F. Borgen pressiteate vahendusel. "Me oleksime pidanud Eesti probleemidele palju varasemas staadiumis jälile jõudma ning reageerima oluliselt kiiremini ja rangemalt."

Muu hulgas käskis Taani FSA panka hinnata üle pangagrupi likviidsusvajadused ning tagada sisemise kapitali adekvaatsusega ka võimalik mainekahju. FSA hinnangul peaks pank eraldama riskide katmiseks 5 miljardit Taani krooni (ligikaudu 671 miljonit eurot).

Danske Bankil käib ka endal sisemine audit, mis peaks lõppema hiljemalt septembris. Selle käigus soovitakse läbi vaadata nii Eestis toimunud tehingud kui ka hinnata seda, kas kõik töötajad ja juhid täitsid ametipostil oma kohustusi.

Taani FSA alustas Danske Banki suhtes kontrolli möödunud aastal pärast Aseri Laundromati skandaali puhkemist ajakirjanduses. Panga ühegi Taani juhtkonna liikme vastu FSA hinnangul menetlust alustada ei ole vaja.

Ettekirjutustes kohustas järelevalve Danske Banki üle vaatama oma sisekontrolli ja finantsjärelevalve nõuetele vastavust, hindama likviidsusvajadust seoses mainekahjuga. Lisaks tahtis FSA, et pank uuriks korralikult läbi kõik Eesti filiaalis toimunu.

Taani finantsjärelevalve ei tegelenud rahapesuvastase võitluse nõuete järgimise uurimisega Eestis, kuna see on Eesti finantsinspektsiooni haldusalas.

Hetkel kuum