Äripäev • 15. august 2018 kell 11:37

Versobanki hoiustajad saavad kogu raha kätte

Versobanki varad ületavad teadaolevaid kohustusi ning kõik pangahoiused kuuluvad täies mahus hüvitamisele, teatasid panga likvideerijad.

Versobanki viimati juhtinud Aivo Adamsonil panka raskustest välja vedada ei õnnestunud.  Foto: Andras Kralla

Praeguseks on hoiustajatele välja makstud üle 177 miljoni euro.

„Juunis otsustasime eranditult kõigile hoiustajatele enne tähtaega kompenseerida hoiustel ja arvetel olnud raha kuni 200 000 euro ulatuses ja veel täiendavalt 30 protsenti seda ületavast saldost. Nüüdseks on selgunud, et saame välja maksta kõik hoiused, kuna likvideeritaval pangal on piisavalt rahalisi vahendeid,“ ütles Versobanki likvideerija, KPMG partner Eero Kaup.

Kaup rõhutas, et hoiuse väljamaksmiseks peavad kliendid esitama vastava avalduse. „Tänase seisuga ei ole avaldust esitanud 805 klienti, kelle saldo on kokku 4,6 miljonit eurot. Kutsun üles kõiki kliente avaldust esitama, seda ka juhul, kui arvel olnud summa ei olnud hoiustaja jaoks märkimisväärne.“

Tagatisfond on tänaseks hüvitanud 2559 kliendile hoiuseid summas 90,1 miljonit eurot ning Versobank on hüvitise välja maksnud 452 kliendile summas 87,1 miljonit eurot. Lisaks on 143 klienti esitanud nõudeavalduse summas 13,1 miljonit eurot, mis kuulub väljamaksmisele.

Koostöös panga likvideerijatega alustas Tagatisfond hoiuste ja arveldusarvetel olnud raha hüvitamist summas kuni 100 000 eurot juba 5. aprillil 2018. Hetkel maksab hüvitisi välja Versobank. Hüvitamine toimub kõigile võlausaldajatele ühetaoliselt ja kedagi hüvitamisprotsessis ei eelistata.

Euroopa Keskpank tunnistas 26. märtsil 2018 finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobank ASi krediidiasutuse tegevusloa. 28. märtsil 2018 määrati panga likvideerijateks Eero Kaup, Viljar Alnek ja Ksenia Kravtšenko KPMG Baltics OÜst ja Advokaadibüroo KPMG Law OÜst.

Hetkel kuum