Äripäev • 26. august 2018 kell 18:51

MKM: hankes ei eelistatud Elektrilevi

Foto: Arvo Meeks

Täna lahvatas tüli ELMO hanke ümber, kui enampakkumisest kõrvale jäetud Luku-Expert OÜ teatas, et majandusministeerium mängis asja teadlikult Elektrilevi kasuks.

Majandusministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna peaspetsialis Juku Paulus ütles, et komisjon käitus oma otsustes erapooletult ning tugines oma hinnangutes vaid enampakkumise tingimustes nõutule.

Pauluse sõnul olid enampakkumuse tingimused sellised just põhjusel, et oleks kindlustatud laadimistaristu järjepidev toimimine ning klientide rahulolu.

"Tingimused olid kõigile pakkujatele võrdsed ja nägid muu hulgas ette võimaluse esitada ka ühispakkumus, mis oli mõeldud just selleks, et kui mõne nõude täitmisega on probleeme, saab toetuda teise osapoole kogemusele. Luku-Experdi poolt esitatud pakkumus ei vastanud kokku kahele esitatud konkreetsele tingimusele," ütleb Paulus Postimehe artiklis. "Komisjon ei oleks käitunud erapooletult kui oleks tunnistanud edukaks puuduliku pakkumuse ja andnud seega ebaausa eelise Luku- Experdile."

13. augustil teatas majandusministeerium, et Eesti Elektrimobiilsuse Programmi (ELMO) kiirlaadimistaristu enampakkumise võitjaks osutus ainukese kvalifitseerunud pakkumusega Elektrilevi OÜ. Pakkumuse summaks oli 350 000 eurot. "Teise pakkuja, Luku-Expert OÜ pakkumus oli küll 15 000 euro võrra suurem, kuid kuna pakkuja ei suutnud nõuetekohaselt ja juriidiliselt siduvalt tõendada lubadust teenuse katkematuks jätkumiseks, ei olnud võimalik nende pakkumust nõuetele vastavaks lugeda," seisis pressiteates.

Täna teatas Luku-Expert OÜ juhatuse liige Riho Ever, et ELMO taristu avalikul enampakkumisel tegi parima pakkumise Luku-Expert OÜ, ettevõte suudab vastata hanke parameetritele ja on täitnud kõik dokumendid vastavalt esitatud nõuetele. "Leiame, et ministeeriumi otsus mitte kuulutada enampakkumise võitjaks parima pakkumise teinud LukuExperti, viidates mingitele tehnilistele ebapädevustele, ei ole õige ning lähtuvalt sellest otsustasime otsuse vaidlustada," teatas ta. "Oleme olnud osalised ka suuremates ja keerulisemates projektides kui 167 laadimispunkti haldamine. Me oleme veendunud oma võimes opereerida ka ELMO laadimistaristut," ütles ta.

Ever märkis, et juba aasta tagasi soovisid majandusministeeriumi ja seotud riigiettevõtete ametnikud anda ELMO laadimisvõrgu üle Elektrilevile, kuid toona protsess takerdus, sest rahandusministeerium nägi ministri kavas ohtu saada Euroopa Komisjonilt süüdistus keelatud riigiabi andmises. "Käesoleva protsessiga püüavad ametnikud saavutada juba aasta tagasi kavandatut – anda taristu üle Elektrilevile teises formaadis – kuid riskitakse endiselt ohuga saada süüdistus keelatud riigiabi andmises, kui ei arvesta enampakkumise tulemustega. LukuExperdi kui eraettevõtte puhul ohtu keelatud riigiabi süüdistuseks Euroopa Komisjoni poolt pole ning sellest tulenev kulu ja risk maksumaksjatele puuduks," rääkis Ever pressiteate vahendusel.

Tallinna halduskohus rahuldas Luku-Expert OÜ esialgse õiguskaitse taotluse ja peatas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri käskkirja kehtivuse 30 päevaks (15.08.2018–13.09.2018), keelates ministeeriumil ja SA-l KredEx sõlmida Elektrilevi OÜga lepingut Eesti Elektromobiilsuse Programmi kiirlaadimistaristu võõrandamiseks. Ministeerium ja SA KredEx esitasid ka määruskaebuse, mille Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata. Vaidluse lahendamine jätkub Tallinna halduskohus.

Hetkel kuum