Äripäev • 29. august 2018 kell 11:31

Euroakadeemia jäi akrediteeringuta

Foto: PantherMedia/Scanpix

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu otsustas Euroakadeemiale akrediteeringut mitte anda, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool sai tingimusliku akrediteeringu.

Eelmisel nädalal otsustas EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu koosolek kevadel läbi viidud hindamiste tulemuste põhjal mitte akrediteerida Euroakadeemiat järgmiseks perioodiks.

Euroakadeemia pälvis kolmes hindamisvaldkonnas tulemuse "vastab osaliselt nõuetele" ning organisatsiooni juhtimise ja toimimise osas oli hinnanguks "nõuetele mittevastav". Euroakadeemiale heitis hindamiskomisjon muu hulgas ette olukorra halvenemist võrreldes eelmise institutsionaalse akrediteerimisega kolm aastat tagasi, eelmise hindamise parendussoovituste täitmata jätmist, puudusi personaliarenduses jm.

Nõukogu otsustas samal koosolekul akrediteerida Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli seitsmeks aastaks tingimusel, et kahe aasta jooksul täidetakse piisavalt hindamisnõukogu otsuses osundatud arenguid teadus- ja arendustegevuse vallas. Nõukogu leidis, et Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis oli olnud olulisi positiivseid arenguid. Selgusetus selles, kas kõrgkool jätkab iseseisva õppeasutusena või ühineb mõne teise kõrgkooliga, kujutab siiski olulist arenguriski, leidis EKKA.

Kõrgkoolidel on õigus EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsus vaidlustada. Otsuse Euroakadeemia edasise käekäigu kohta langetab haridus- ja teadusministeerium.

Eestis tegutseb 20 kõrgkooli, millest 6 on avalik-õiguslikud, üks eraülikool, 8 riigirakenduskõrgkooli ja 5 erarakenduskõrgkooli. Enne viimast hindamisnõukogu otsust oli 16 kõrgkoolil 7aastane ning 2 kõrgkoolil (Euroakadeemia ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkool) 3aastane akrediteering. EEKBL Kõrgem Usuteaduslik Seminar ning Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar läbivad institutsionaalse akrediteerimise selle aasta lõpus.

Hetkel kuum