16. september 2018
Jaga lugu:

Küsi välisriigist käibemaks tagasi

Ettevõtjatel on võimalik oma tulusid suurendada, taotledes tagasi eelmisel aastal välisriigis tasutud käibemaksu, kirjutab Äripäeva teemaveeb raamatupidaja.ee.

Sellega peab kiirustama, sest avaldus käibemaksu tagasi taotlemiseks tuleb esitada hiljemalt 30. septembriks.

Kasuta võimalust käibemaks välisriigist tagasi küsida  Foto: pixabay

Eesti äriühingul, kes on teinud kulusid teises riigis, on õigus kuludelt sisendkäibemaks tagasi taotleda. Raamatupidaja.ee toob esile enim levinud kululiigid, mida asukohariigis alati käibemaksuga maksustatakse ning millelt on õigus sisendkäibemaksu tagasi taotleda, on järgmised:

- kütus;

- veovahendite rent;

- veovahenditega seotud kulud;

- teemaksud ja liiklustasu;

- reisikulud, näiteks taksoarved, ühistranspordipiletid;

- majutus;

- messide ja näituste piletid;

- muud ettevõtlusega seotud kulud.

Erinevates riikides võivad kehtida Eestist erinevad mahaarvamisõiguse piirangud või erandid. Seetõttu on tagastamisriigil õigus nõuda lisateavet eespool mainitud kulude kohta. Vältimaks ebameeldivusi, tuleks enne taotluse esitamist selgeks teha vastava riigi nõuded ja piirangud.

Sisendkäibemaksu tagasi taotlemiseks peab Eesti äriühing esitama hiljemalt 30. septembril käibemaksu tagasitaotlemise avalduse. Juhul, kui selleks ajaks ei ole avaldust esitatud, ei ole võimalik hiljem enam käibemaksu tagasi taotleda.

Mis tingimused peavad olema täidetud, et sisendkäibemaks tagastataks

- Taotleja peab olema Eestis käibemaksukohustuslane.

- Kulud peavad olema ettevõtlusega seotud.

- Avaldus peab olema esitatud hiljemalt 30. septembriks.

- Tagastatav käibemaksu summa teisest liikmesriigist on vähemalt 50 eurot kalendriaastas ja vähemalt 400 eurot juhul, kui tagastamisperiood on lühem kui kalendriaasta.

Taotlemise protsess

Eesti ettevõtja, kes soovib teises liikmesriigis tasutud käibemaksu tagasi taotleda, peab täitma taotluse vormi. Siinkohal tuleb silmas pidada, et liikmesriigiti võib erineda taotlusele lisatavate dokumentide kord. Näiteks taotledes käibemaksu tagasi Lätist, tuleb lisada kütusearved, kui maksustatav summa on vähemalt 250 eurot ning 1000 eurot muude tehingute puhul.

Jaga lugu:
Hetkel kuum