Äripäev • 19. september 2018 kell 13:27
Justiitsminister Urmas Reinsalu  Foto: Mihkel Maripuu / Eesti Meedia / Scanpix

Poleemikat tekitanud sõna lendas isikuandmete kaitse seadusest välja

Täna läbis riigikogus esimese lugemise isikuandmete kaitse seaduse eelnõu ning sama seaduse rakendamise seaduse eelnõu, millega viiakse eri valdkondade õigusaktid vastavusse mais jõustunud andmekaitse üldmäärusega, teatas justiitsministeerium.

„Vabariigi valitsus on esitanud parlamendi menetlusse isikuandmete kaitse uue raamseaduse. Teatavasti oli esimesel katsel selle eelnõu menetlemisel oluline debatt, mis päädis sellega, et valitsus võttis eelnõu tagasi. Nüüd on eelnõust välja jäänud üks poleemikat tekitanud sõna – „ülekaalukas“, samuti on teksti arvestatud põhiseaduskomisjoni muudatused,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu täna riigikogu ees.

„Isikuandmete kaitse seadus koosmõjus isikuandmete kaitse üldmäärusega kehtestab üldise raamistiku. Eriseadusi silmas pidades ei pruugi see aga olla piisavalt detailne, et lahendada spetsiifilistes valdkondades rakendumisel tõusetuvaid probleeme. Seetõttu on vajalik avaliku võimu poolseks isikuandmete töötlemiseks eri valdkondades ette näha täpsemad alused, eesmärgid ja andmetöötluse ulatus. Kuna see puudutab inimeste põhiõiguste kaitset, ei saa seda n-ö delegeerida õiguskorras seadusest alamatele aktidele õiguskorras,“ märkis Reinsalu.

Otsekohalduv Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus annab inimesele suurema kontrolli oma andmete üle ja uus isikuandmete kaitse seadus loob siseriiklikult üldised raamid isikuandmete töötlemisele. Rakendusseadus on vajalik eeskätt avaliku sektori andmevahetuse korrastamiseks ja selle muudatused on ette valmistanud iga valdkonna eest vastutav ministeerium ise.

Hetkel kuum