Saastekvootide tulu kahekordistub

Saastekvootide hinnatõus toob raha biometaani kasutamiseks ja hoonete renoveerimiseks  Foto: Reuters/Scanpix
Äripäev • 26 september 2018

Tuleval aastal kasvab riigieelarve prognooside järgi saastekvootide müügist saadud tulu enam kui kaks korda, 115 miljoni euroni, hea osa sellest kulub riigi hoonete või lasteaedade remondiks ja biometaani kasutamise toetuseks.

„Kauplemisel saadud tulu kasutatakse avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamiseks, kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamiseks,“ seisab riigieelarve seletuskirjas.

Samuti läheb see lasteaia- ja kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete rekonstrueerimise toetamiseks. Selleks on rahandusministeeriumil võimalik tuleval aastal kulutada 34 miljonit eurot, 17 miljonit rohkem kui tänavu.

Rahvusvahelistel enampakkumistel saadud raha jagatakse riigis põhimõtteliselt kaheks. Pool läheb riigieelarvesse ja pool projektidesse. Lisaks ülalkirjeldatud rahandusministeeriumi hallatavatele projektidele toetab majandusministeerium 15,4 miljoni euroga biometaani kasutamist.

Nimelt käivitus tänavu projekt, kus Eestis toodetud biometaanile makstakse konkureeriva maagaasi hinnast ligikaudu neli korda suuremat toetust, et see transpordis suuremat kasutust leiaks. Tänavuses eelarves oli biometaani toetamiseks ette nähtud näiteks 5,9 miljonit eurot. Ületuleval aastal on arvestatud 14,7 miljoni euroga.

Midagi jääb ka keskkonnaministeeriumi haldusalla, kus sellest rahastatakse selliseid projekte nagu üleujutusriskide maandamise tegevuskava (2,3 miljonit eurot) või innovatiivsete kliimapoliitika lahenduste väljatöötamine (5,8 miljonit eurot).

Tegelikult on tänavunegi heitmekvootide müügiplaan ammu täidetud. Aasta esimese kaheksa kuuga laekus sellest 80 miljonit eurot, võrreldes eelarves plaanitud 53 miljoniga.

Hetkel kuum