Äripäev • 10. oktoober 2018 kell 9:02

Ministeerium ei nõustu EVEA kriitikaga

Keskkonnaministeerium ei nõustu Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) kriitikaga radooni-direktiivi kohta.

Radooni kaitsekile.  Foto: Raul Mee

Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna nõunik Reelika Runnel selgitas, et radooni sisaldus hoone siseõhus suurendab kopsuvähki haigestumise riski ja tervisele ohutu töökeskkonna tagamine on tööandja ülesanne. Siiski on tööandjal õigus ka rendipinna omanikult nõuda õhu radoonisisalduse mõõtmiste korraldamist. „Kui hoone omanik radoonimõõtmisi läbi viinud ei ole, siis on nende korraldamine omaniku ja rentniku vahelise kokkuleppe küsimus. Nii on see ka siis, kui töökohal on vaja radoonitaseme alandamiseks vaja teha ehitustöid,“ märkis ta.

EVEA leiab, et keskkonnaministri määrus radoonisisalduse kohta tööruumides paneb paljudele Eesti ettevõtjatele ja organisatsioonidele ebaõiglase rahalise kohustuse ja halduskoormuse. Assotsiatsiooni hinnangul ei ole suvel vastu võetud määruse mõju väikeettevõtetele ei ole hinnatud ning kohustused on pandud valele sihtgrupile. "Vastutama peaksid projekteerijad, ehitajad, hoonete omanikud, kasutusloa kooskõlastanud järelevalveasutused ja kasutusloa väljastanud kohalikud omavalitsused,“ on EVEA teatanud ja märkinud, et määrus võeti suvel vastu ilma ettevõtlusorganisatsioone ja avalikkust kaasamata, Euroopa Liidu direktiivi sisuliselt analüüsimata ja majanduskeskkonda kahjustavalt tõlgendades.

Runnel märkis, et direktiivi ülevõtmisele eelnes põhjalik analüüs, kuhu olid kaasatud avalikkus ja sihtrühmad: lisaks riigiasutustele tööandjate keskliit ja radoonimõõtmistega tegelevad ettevõtted, samuti linnade ja valdade liit, maaomavalitsuste liit, ehitusettevõtjate liit, arhitektide liit, personalijuhtimise ühing ja kaubandus-tööstuskoda.

Kohustus kehtestada töökohtade siseruumide õhu radoonisisalduse riiklik viitetase ja mõõta õhu kõrgendatud radooniriskiga aladel paiknevatel töökohtadel, mis asuvad esimesel või keldrikorrusel, tulenevad tema selgitust mööda Euroopa Nõukogu põhiliste kiirgusohutusnõuete direktiivist.

Radooni määrusega kehtestatakse nõuded ka radoonimõõtjale, mille eesmärgiks on radoonimõõtmise valdkonnas turu korrastamine.

Tööandjatele on mõõtmiste korraldamiseks antud üleminekuaeg aastani 2023.

Hetkel kuum